Jeroen Dijsselbloem, President tal-Grupp tal-Euro

15/09/2017 Laqgħa

Fil-laqgħa tal-15 ta’ Settembru, il-Grupp tal-Euro kien infurmat dwar l-istat attwali tal-programm ta’ aġġustament ekonomiku attwali tal-Greċja. Il-ministri kellhom ukoll skambju ta’ fehmiet dwar kif għandha tiżdied ir-reżiljenza ekonomika fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja.

Il-kontenut jidher bil-lingwa oriġinali jekk it-traduzzjoni ma tkunx disponibbli

Rwol

Il-President tal-Grupp tal-Euro jippresiedi l-laqgħat tal-Grupp tal-Euro, jistabbilixxi l-aġendi tagħhom, ifassal il-programm ta' ħidma fit-tul u jirrappreżenta l-Grupp tal-Euro f'fora internazzjonali.

Bijografija

Jeroen Dijsselbloem ilu President tal-Grupp tal-Euro mill-21 ta' Jannar 2013. Fit-13 ta' Lulju 2015 reġa' ġie elett f'din il-pożizzjoni għat-tieni mandat.

Stqarrija tal-missjoni

Miri, għanijiet u prijoritajiet tal-Grupp tal-Euro matul il-presidenza ta' Jeroen Dijsselbloem.