Jeroen Dijsselbloem, President tal-Grupp tal-Euro

07/04/2017 Laqgħa

Fil-laqgħa tiegħu tas-7 ta' April fil-Belt Valletta (Malta), il-Grupp tal-Euro ngħata tagħrif dwar il-progress miksub fit-tieni rieżami tal-programm ta' aġġustament ekonomiku tal-Greċja u dwar l-iktar rieżami reċenti ta' wara l-programm f’Ċipru. Iddiskuta wkoll kif tista’ tingħata spinta lill-investiment fiż-żona tal-euro u ngħata d-dettalji dwar ir-rapporti annwali mill-awtoritajiet ta' superviżjoni u ta' riżoluzzjoni tal-unjoni bankarja.

Rwol

Il-President tal-Grupp tal-Euro jippresiedi l-laqgħat tal-Grupp tal-Euro, jistabbilixxi l-aġendi tagħhom, ifassal il-programm ta' ħidma fit-tul u jirrappreżenta l-Grupp tal-Euro f'fora internazzjonali.

Bijografija

Jeroen Dijsselbloem ilu President tal-Grupp tal-Euro mill-21 ta' Jannar 2013. Fit-13 ta' Lulju 2015 reġa' ġie elett f'din il-pożizzjoni għat-tieni mandat.

Stqarrija tal-missjoni

Miri, għanijiet u prijoritajiet tal-Grupp tal-Euro matul il-presidenza ta' Jeroen Dijsselbloem.