Il-programm ta' ħidma tal-Grupp tal-Euro

Grupp tal-Euro

Il-Grupp tal-Euro jadotta l-programm ta' ħidma tiegħu kull 6 xhur. Il-programm jiddefinixxi b'mod ġenerali l-oqsma ewlenin fejn il-Grupp tal-Euro beħsiebu jikkonċentra l-isforzi tiegħu fis-semestru li jmiss.

Jinkludi wkoll aġendi preliminari għal-laqgħat li jmiss tal-Grupp tal-Euro. Dawn l-aġendi huma indikattivi u jistgħu jinbidlu skont iċ-ċirkostanzi.

Prijoritajiet għat-tieni semestru tal-2017

Koordinazzjoni tal-politika ekonomika

Fit-tieni nofs tal-2017, il-Grupp tal-Euro ser jiffoka fuq il-politiki li għandhom l-għan li jsaħħu l-prospetti aktar fit-tul tat-tkabbir u l-impjiegi.
Minbarra l-ħidma regolari tiegħu marbuta mal-koordinament tal-politika, il-Grupp tal-Euro ser jissokta bl-iskambji tiegħu dwar l-aħjar prattiki nazzjonali fl-implimentazzjoni ta' riformi strutturali maħsuba biex itejbu r-reżiljenza tal-ekonomija.

Il-Grupp tal-Euro ser jissorvelja mill-qrib l-isforzi tal-istati membri taż-żona tal-euro sabiex ikunu żgurati politiki fiskali sodi u jibqa' jsegwi s-sitwazzjoni baġitarja taż-żona tal-euro bħala entità sħiħa. F’Diċembru, ser jivvaluta l-abbozzi tal-pjanijiet baġitarji għall-2018 tal-membri taż-żona tal-euro.

Pajjiżi tal-programm u ta' wara l-programm

Il-Grupp tal-Euro ser ikompli jsegwi l-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-programm ta’ aġġustament ekonomiku fil-Greċja, li hu ppjanat li jibqa' għaddej sa nofs l-2018.

Ser ikun involut ukoll fil-proċess ta' sorveljanza ta' wara l-programm f'pajjiżi li rċevew assistenza finanzjarja fil-passat: Ċipru, l-Irlanda, il-Portugall u Spanja.

L-għan tas-sorveljanza ta' wara l-programm hu li jiġi identifikat jekk hemmx xi riskju li pajjiż ma jkunx kapaċi jrodd is-self li rċieva permezz tal-programm. Din is-sorveljanza tieqaf ladarba pajjiż ikun radd mill-inqas madwar 75% tas-self.

Stabbiltà finanzjarja

Il-Grupp tal-Euro ser jibqa' jagħti attenzjoni mill-qrib lill-istabbiltà finanzjarja fiż-żona tal-euro u lill-ħidma li għaddejja biex l-unjoni bankarja tissaħħaħ aktar.

Kompiti oħra

Il-Grupp tal-Euro ser isegwi mill-qrib l-iżviluppi ekonomiċi globali u jħejji laqgħat internazzjonali, kif ukoll il-laqgħat tas-Summit tal-Euro, kif meħtieġ.

Il-programm ta’ ħidma tiegħu ser jieħu kont ukoll tad-dibattitu attwali dwar il-ġejjieni tal-Unjoni u dwar l-approfondiment tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja.