Aħna nużaw il-cookies biex niżguraw li nagħtuk l-aħjar esperjenza ta' browsing fis-sit elettroniku tagħna. Sir af aktar dwar kif nużaw il-cookies u kif tista' tbiddel il-konfigurazzjoni tiegħek.

Il-presidenza tal-Kunsill tal-UE

Kunsill tal-UE

Presidenza b'rotazzjoni

Il-presidenza tal-Kunsill iddur fost l-istati membri tal-UE kull 6 xhur. Matul dan il-perijodu ta' 6 xhur, il-presidenza tippresiedi laqgħat f'kull livell tal-Kunsill, u tgħin biex tkun garantita l-kontinwità fil-ħidma tal-UE fil-Kunsill.

L-istati membri li jkollhom il-presidenza jaħdmu flimkien mill-qrib fi gruppi ta' tlieta, imsejħin 'triji'. Din is-sistema ġiet introdotta bit-Trattat ta' Lisbona fl-2009. It-triju jistabbilixxi għanijiet fit-tul u jħejji aġenda komuni li tiddetermina t-temi u l-kwistjonijiet prinċipali li jkunu ser jiġu indirizzati mill-Kunsill tul perijodu ta' 18-il xahar. Abbażi ta' dan il-programm, kull wieħed mit-tliet pajjiżi jħejji l-programm tiegħu stess ta' 6 xhur f'aktar dettall.

It-triju attwali hu magħmul mill-presidenza Netherlandiża, Slovakka u dik Maltija. 

Il-Presidenza Netherlandiża tal-Kunsill tal-UE: mill-1 ta' Jannar sat-30 ta' Ġunju 2016

Il-programm ta' ħidma tal-presidenza Netherlandiża jiffoka fuq erba' oqsma ewlenin: il-migrazzjoni u s-sigurtà internazzjonali, finanzi sodi u żona tal-euro b'saħħitha, l-Ewropa bħala aġent tal-innovazzjoni u tal-ħolqien ta' impjiegi, u politika li tħares 'il quddiem fir-rigward tal-klima u tal-enerġija.

Il-presidenza tixtieq Unjoni Ewropea li tiffoka fuq dak li huwa importanti għaċ-ċittadini u n-negozji tal-Ewropa, Unjoni Ewropea li toħloq tkabbir u impjiegi permezz tal-innovazzjoni u li tkun qrib is-soċjetà ċivili. Il-presidenza ser tippromwovi azzjoni fil-livell tal-UE biss jekk din tkun aktar effettiva minn politiki fil-livell nazzjonali.

Segwi l-presidenza fuq:

Il-presidenzi tal-Kunsill sal-2020

Netherlands: Jannar-Ġunju 2016
Slovakkja: Lulju-Diċembru 2016
Malta: Jannar-Ġunju 2017
Renju Unit: Lulju-Diċembru 2017
Estonja: Jannar-Ġunju 2018
Bulgarija: Lulju-Diċembru 2018
Awstrija: Jannar-Ġunju 2019
Rumanija: Lulju-Diċembru 2019
Finlandja: Jannar-Ġunju 2020

Il-kompiti tal-presidenza

Il-presidenza hija responsabbli li jsir progress fil-ħidma tal-Kunsill dwar il-leġislazzjoni tal-UE, waqt li tiżgura l-kontinwità tal-aġenda tal-UE, l-ordni fil-proċessi leġislattivi u l-kooperazzjoni bejn l-istati membri. Sabiex tagħmel dan, il-presidenza għandha taġixxi bħala intermedjarju onest u newtrali.

Il-presidenza għandha żewġ kompiti ewlenin:

1. Tippjana u tippresiedi laqgħat fil-Kunsill u l-korpi preparatorji tiegħu

Il-presidenza tippresiedi l-laqgħat tal-konfigurazzjonijiet differenti tal-Kunsill (għajr il-Kunsill Affarijiet Barranin) u l-korpi preparatorji tal-Kunsill, li jinkludu kumitati permanenti bħall-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti (Coreper), u gruppi ta' ħidma u kumitati li jittrattaw suġġetti speċifiċi ferm.

Il-presidenza tiżgura li r-regoli ta' proċedura u l-metodi ta' ħidma tal-Kunsill jiġu applikati b'mod korrett u li d-diskussjonijiet isiru sew.

Hija torganizza wkoll diversi laqgħat formali u informali fi Brussell u fil-pajjiż tal-presidenza b’rotazzjoni.

2. Tirrappreżenta lill-Kunsill fir-relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE

Il-presidenza tirrappreżenta lill-Kunsill fir-relazzjonijiet mal-istituzzjonijiet l-oħra tal-UE, b'mod partikolari mal-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew. Hija għandha r-rwol li tipprova tilħaq qbil dwar fajls leġislattivi permezz ta' trilogi, laqgħat ta' negozjar informali u laqgħat tal-Kumitat ta' Konċiljazzjoni.

Il-Presidenza taħdem f'koordinazzjoni mill-qrib ma':

  • il-President tal-Kunsill Ewropew
  • ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà

Hija tappoġġa l-ħidma tagħhom u xi drabi tista' tintalab twettaq ċerti kompiti għar-rappreżentant għoli, pereżempju billi tirrappreżenta lill-Kunsill Affarijiet Barranin quddiem il-Parlament Ewropew jew billi tippresiedi l-Kunsill Affarijiet Barranin meta dan jiddiskuti kwistjonijiet ta' politika kummerċjali komuni.