Maġġoranza kwalifikata

Kunsill tal-UE

Regola ġdida mill-1 ta' Novembru 2014

Il-metodu 'standard' ta' votazzjoni fil-Kunsill

Il-maġġoranza kwalifikata hi l-metodu ta' votazzjoni li jintuża l-aktar fil-Kunsill. 

Din tintuża meta l-Kunsill jieħu deċiżjonijiet matul il-proċedura leġislattiva ordinarja, magħrufa wkoll bħala l-kodeċiżjoni. Madwar 80% tal-leġislazzjoni kollha tal-UE tiġi adottata b'din il-proċedura.

Mill-1 ta' Novembru 2014 fil-Kunsill tapplika proċedura ġdida għall-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata. B'din il-proċedura, meta l-Kunsill jivvota dwar proposta mill-Kummissjoni jew mir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà, tintlaħaq maġġoranza kwalifikata jekk ikunu ssodisfati żewġ kondizzjonijiet:

 • 55% tal-istat membri jivvotaw favur - fil-prattika dan ifisser 16 minn 28
 • il-proposta jkollha l-appoġġ tal-istati membri li jirrappreżentaw mill-inqas 65% tal-popolazzjoni totali tal-UE

Din il-proċedura ġdida hi magħrufa wkoll bħala r-regola tal-'maġġoranza doppja'.

Minoranza li timblokka

Il-minoranza li timblokka għandha tinkludi mill-inqas 4 membri tal-Kunsill li jirrappreżentaw aktar minn 35% tal-popolazzjoni tal-UE.

Każijiet speċjali

Meta ma jipparteċipawx fil-vot il-membri kollha tal-Kunsill, pereżempju minħabba opt-out f'ċerti oqsma ta' politika, deċiżjoni tiġi adottata jekk 55% tal-membri parteċipanti tal-Kunsill, li jirrappreżentaw mill-inqas 65% tal-popolazzjoni tal-istati membri parteċipanti, jivvotaw favur.

Meta l-Kunsill jivvota dwar proposta li mhix mill-Kummissjoni jew mir-Rappreżentant Għoli deċiżjoni tkun adottata jekk:

 • mill-inqas 72% tal-membri tal-Kunsill jivvotaw favur
 • dawn jirrappreżentaw mill-inqas 65% tal-popolazzjoni tal-UE

Astensjonijiet

Astensjoni fil-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata tgħodd bħala vot kontra. Astensjoni mhix l-istess bħal nonparteċipazzjoni fil-vot. Kull membru jista' jastjeni fi kwalunkwe ħin.

Ir-regola preċedenti tal-maġġoranza kwalifikata

Sal-31 ta' Marzu 2017, l-istati membri jistgħu jitolbu li tintuża r-regola preċedenti għall-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata. B'din ir-regola, ir-rappreżentant ta' kull stat membru għandu ċertu għadd ta' voti, kif stabbilit fit-trattati tal-UE. L-ippeżar tal-voti bejn wieħed u ieħor jirrifletti d-daqs tal-popolazzjoni ta' kull stat membru.

It-352 vot huma mqassmin kif ġej:

 • Franza, Ġermanja, Italja, Renju Unit: 29 vot kull wieħed
 • Polonja, Spanja: 27 vot kull wieħed
 • Rumanija: 14-il vot
 • Pajjiżi l-Baxxi: 13-il vot
 • Belġju, Greċja, Portugall, Repubblika Ċeka, Ungerija: 12-il vot kull wieħed
 • Awstrija, Bulgarija, Svezja: 10 voti kull wieħed
 • Danimarka, Finlandja, Irlanda, Kroazja, Litwanja, Slovakkja: 7 voti kull wieħed
 • Ċipru, Estonja, Latvja, Lussemburgu, Slovenja: 4 voti kull wieħed
 • Malta: 3 voti

B'din ir-regola preċedenti, tintlaħaq maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill jekk ikunu ssodisfati l-kondizzjonijiet li ġejjin:

 • maġġoranza ta' stati membri - 15-il stat membru - jivvotaw favur
 • mill-inqas 260 vot minn total ta' 352 vot jintefgħu favur

Stat membru jista' jitlob li jiġi kkonfermat li l-voti favur jirrappreżentaw mill-inqas 62% tal-popolazzjoni totali tal-UE. Jekk jinstab li dan mhux il-każ, id-deċiżjoni ma tiġix adottata.