Maġġoranza sempliċi

Kunsill tal-UE

Tintlaħaq maġġoranza sempliċi jekk mill-inqas 15-il membru tal-Kunsill jivvotaw favur.

Il-Kunsill jieħu d-deċiżjonijiet b'maġġoranza sempliċi:

  • fi kwistjonijiet proċedurali, bħall-adozzjoni tar-regoli ta' proċedura tiegħu stess u l-organizzazzjoni tas-segretarjat ġenerali tiegħu u l-adozzjoni tar-regoli għall-kumitati previsti fit-trattati
  • biex jitlob lill-Kummissjoni twettaq studji jew tressaq proposti