Ara l-kontenut
Abbonament bl-email

Reġistru pubbliku tad-dokumenti tal-Kunsill

Ir-reġistru fih referenzi għad-dokumenti tal-Kunsill mill-1999 ’il quddiem, jew għall-kontenut tagħhom.

Itlob dokument

Jekk id-dokument li qed tfittex ma jkunx disponibbli fir-Reġistru pubbliku, tista' tagħmel talba għalih.

Arkivji

Microfiches u/jew kopji elettroniċi tad-dokumenti jistgħu jiġu kkonsultati fl-arkivji tal-Kunsill fi Brussell.

Librerija

Il-librerija għandha monografi, materjal ta' referenza u pubblikazzjonijiet tal-UE.

Pubblikazzjonijiet

Kotba, fuljetti, materjal informattiv u posters ippubblikati mis-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill.