Ara l-kontenut
Abbonament bl-email

L-arkivji tal-Kunsill jiġbru u jipproċessaw id-dokumenti li l-Kunsill tal-Unjoni Ewropea jipproduċi jew jirċievi waqt l-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu. L-arkivji ta' fajls magħluqin aktar minn 30 sena ilu huma aċċessibbli għall-pubbliku.

Dettalji tal-kollezzjoni

Id-dokumenti huma ġeneralment disponibbli bil-lingwi uffiċjali tal-UE li kienu jintużaw fiż-żmien li ġew abbozzati.

Il-kollezzjoni fl-arkivji tal-Kunsill hi maqsuma skont l-istadji differenti tal-bażi legali tal-UE:

 • il-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA), kif definita fit-Trattat ta' Pariġi (1952) (kollezzjoni CM1)
 • il-Komunità Ekonomika Ewropea (KEE)  u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (KEEA), kif definiti fit-Trattati ta' Ruma (1957) (kollezzjoni CM2)
 • l-Unjoni Ewropea, mit-Trattat ta' Maastricht sat-Trattat ta' Lisbona (kollezzjoni CM4)
 • l-Unjoni Ewropea kif definita fit-Trattat ta' Lisbona  (kollezzjoni CM8)

Il-kollezzjoni tkopri wkoll fajls dwar negozjati intergovernattivi, bħalma huma:

 • negozjati għal trattati, bħalma huma t-Trattati ta' Ruma (kollezzjoni CM3)
 • negozjati għat-tkabbir tal-UE (kollezzjoni CM5)
 • negozjati fil-qafas tal-Konvenzjoni ta' Yaoundé, il-Konvenzjoni ta' Lomé u l-Ftehim ta' Kotonù (kollezzjoni CM6)
 • negozjati b'rabta maż-Żona Ekonomika Ewropea u l-Kunsilli ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u pajjiżi li mhumiex fl-UE (kollezzjoni CM7)

Il-kollezzjoni fl-arkivji tal-Kunsill tikkonsisti l-aktar minn minuti tal-laqgħat tal-Kunsill u fajls għal-laqgħat tal-Kunsill Ewropew, għall-Coreper u laqgħat ta' kumitati oħra. Fiha wkoll fajls baġitarji u fajls dwar it-tħejjija ta' direttivi, regolamenti u deċiżjonijiet f'firxa wiesgħa ta' oqsma ta' politika.

Aċċess pubbliku

Fajls u dokumenti eqdem minn 30 sena huma aċċessibbli għall-pubbliku. Id-dokumenti oriġinali jintbagħtu lill-arkivji storiċi tal-UE, maħżunin fl-Istitut Universitarju Ewropew ġewwa Firenze. Il-mikrofiches u/jew il-kopji elettroniċi tad-dokumenti jistgħu jiġu kkonsultati fl-arkivji tal-Kunsill fi Brussell.

Hemm xi eċċezzjonijiet, pereżempju fil-każ ta' dokumenti klassifikati jew bħala protezzjoni għal:

 • il-privatezza u l-integrità tal-individwi
 • interessi kummerċjali, inkluż proprjetà intellettwali

Fajls u dokumenti  li mhumiex eqdem minn 30 sena  jinstabu mir-reġistru pubbliku jew billi tintbagħat talba għal dokument. 

Kif tikkuntattja l-Arkivji

Il-"gwida blu"  tagħti dettalji dwar il-kuntatt, il-post, id-disponibbiltà u l-istruttura tal-arkivji tal-ministeri barranin tal-istati membri u tal-istituzzjonijiet tal-UE. 

Għal appuntament, għajnuna fir-riċerka jew mistoqsijiet dwar kollezzjonijiet disponibbli, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-arkivji tal-Kunsill:

 • Arkivji Ċentrali tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea
   Rue de la Loi/Wetstraat 175
  B-1048 Bruxelles/Brussel
  Belgique/België
 • Tel.: +32 22819400
 • Ibgħat email

Ħinijiet tal-ftuħ

Il-viżitaturi jistgħu jużaw kamra tal-qari mid-9:00 sal-16.30, mit-Tnejn sal-Ġimgħa. Niġbdu l-attenzjoni li ma jingħatawx fajls ġodda bejn 12.00 u s-14.00.

Biex tagħmel appuntament qabel iż-żjara tiegħek, jekk jogħġbok ikkuntattja lill-arkivji tal-Kunsill.

Il-kamra tal-qari tinsab fi Brussell, fil-bini Justus Lipsius tal-Kunsill, u hija aċċessibbli mid-daħla "Belliard".