Aħna nużaw il-cookies biex niżguraw li nagħtuk l-aħjar esperjenza ta' browsing fis-sit elettroniku tagħna. Sir af aktar dwar kif nużaw il-cookies u kif tista' tbiddel il-konfigurazzjoni tiegħek.

Proċedura leġislattiva ordinarja

Dan ir-reġistru fih informazzjoni dwar l-atti leġislattivi tal-UE adottati skont il-proċedura leġislattiva ordinarja, magħrufa wkoll bħala 'kodeċiżjoni'. Dan juri kemm il-proċeduri li għadhom għaddejjin kif ukoll dawk li tlestew.

Id-database tagħti informazzjoni dwar kull pass għal kull fajl leġislattiv, waqt li dan jgħaddi mill-proċedura leġislattiva ordinarja. Dan jinkludi:

  • Proposta tal-Kummissjoni
  • Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew fl-ewwel qari 
  • Pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari u l-pożizzjoni tal-PE fit-tieni qari
  • Pożizzjoni tal-Kunsill fit-tieni qari
  • konċiljazzjoni (f'każ ta’ nuqqas ta’ qbil)
  • link għall-att adottat 
  • data tal-iffirmar
  • numru ta’ referenza biex tfittex it-test fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE

Jekk l-att diġà ġie adottat, jiġu pprovduti link għat-test sħiħ u d-data tal-iffirmar. Jista' jkun ukoll disponibbli link għall-pożizzjonijiet fil-qari.

Segretarjat Ġenerali

skond id-dossier speċifiku

Daħħal il-kodiċi ta' tiftix, eż. 96/0112
u/jew kelma ewlenija tat-titlu ta' dossjer xieraq, eż. żgħażagħ