Regoli għall-organizzazzjoni tal-proċedimenti tas-Summits taż-Żona tal-Euro

Regoli għall-organizzazzjoni tal-proċedimenti tas-Summits taż-Żona tal-Euro
Ir-Regoli għall-organizzazzjoni tal-proċedimenti tas-Summits taż-Żona tal-Euro jiġbru flimkien il-prinċipji gwida għat-tmexxija tal-laqgħat tas-Summit taż-Żona tal-Euro. Bil-għan li jkunu żgurati t-trasparenza u l-effikaċja tal-laqgħat, dan il-ktejjeb jiddeskrivi d-dispożizzjonijiet li jirregolaw l-organizzazzjoni tas-Summits taż-Żona tal-Euro, inklużi t-tħejjija, l-aġenda, l-għamla jew l-istqarrijiet. Disponibbli bi 22 lingwa.
2013, 46 Paġni, Kotba elettroniċi