Il-Kunsill Ewropew fl-2013

Il-Kunsill Ewropew fl-2013

F'dan ir-raba' kontribut tar-rapport annwali tiegħu, il-President Herman Van Rompuy jieħu kont tal-attivitajiet tal-istituzzjoni. Il-fuljett jinkludi wkoll il-konklużjonijiet, id-dikjarazzjonijiet u r-rapporti kollha tal-Kunsill Ewropew tal-2013. Xi wħud mill-avvenimenti ewlenin li kkonċentra fuqhom il-Kunsill Ewropew fl-2013 jinkludu l-konsolidazzjoni tal-ewwel sinjali ta' rkupru wara l-kriżi finanzjarja, il-ġlieda għat-tkabbir u l-impjiegi, is-sitwazzjoni fis-Sirja u l-Ukraina, u n-nawfraġju ta' mijiet ta' migranti fil-Mediterran. Din kienet ukoll is-sena li s-27 saru 28 hekk kif il-Kroazja ngħaqdet mal-UE f'Lulju.

2014, 75 Paġni, Kotba b'qoxra ratba