Gwida għall-proċedura leġislattiva ordinarja

Gwida għall-proċedura leġislattiva ordinarja

Dan il-manwal jispjega dak kollu li trid tkun taf dwar il-proċedura leġislattiva ordinarja l-ġdida u jistabbilixxi r-rwoli rispettivi tal-Presidenza u s-Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill. Jiddeskrivi l-istadji differenti tal-proċedura: it-tliet stadji ta' qari, il-proċedura ta' konċiljazzjoni u t-trilogi. Fih ukoll lista ta’ bażijiet legali rilevanti, tabelli li jippreżentaw l-istadji f’forma grafika, u l-iskadenzi.

2016, 48 Paġni, Kotba b'qoxra ratba