Ara l-kontenut
Abbonament bl-email
  • Il-Kunsill Ewropew: Diċembru 2014 sa April 2016

    Il-Kunsill Ewropew: Diċembru 2014 sa April 2016

    Mill-1 ta' Diċembru sat-30 ta' April 2016, il-Kunsill Ewropew ħabbat wiċċu ma' sfidi politiċi kritiċi. Fost dawn kien hemm flussi mingħajr preċedent ta' persuni jfittxu l-asil u migranti irregolari, il-ħtieġa li tinstab soluzzjoni ġdida għall-Greċja fir-rigward tal-ġejjieni tagħha bħala membru tal-euro, u għar-Renju Unit qabel referendum “ġewwa jew barra” dwar is-sħubija fl-UE. Il-mexxejja Ewropej kellhom iwieġbu wkoll għal theddid serju kontra s-sigurtà, kemm intern kif ukoll estern. Il-President Donald Tusk jagħti ħarsa ġenerali lejn il-ħidma tal-Kunsill Ewropew matul dan il-perjodu u r-rapport jagħti lista tad-deċiżjonijiet u d-dikjarazzjonijiet l-aktar importanti.

    82 Pages, Kotba b'qoxra ratba