Fittex fid-database tal-ftehimiet u l-konvenzjonijiet

Din id-database fiha informazzjoni dwar ftehimiet u konvenzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

 Informazzjoni disponibbli:

  • it-titlu tad-dokument
  • id-data u l-post tal-iffirmar
  • id-data tad-dħul fis-seħħ (jekk ikun diġà fis-seħħ)
  • link għat-test sħiħ kif ippubblikat f'Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea
  • osservazzjonijiet (eż. applikazzjoni proviżorja)
  • dettalji tar-ratifika (data tan-notifika ta’ kull parti)

 Nixtiequ niġbdu l-attenzjoni li l-informazzjoni fid-database hija disponibbli biss bl-Ingliż u bil-Franċiż, u tista’ ssir tfittxija biss bl-użu ta' dawn iż-żewġ lingwi.

 

 

Kunsill tal-UE

Agħżel parti mil-lista tal-partijiet

Agħżel il-ftehimiet bit-titlu u/jew bid-dati

Agħżel il-lingwa
Fittex titlu
Dati tal-iffirmar