Segwi l-President tal-Kunsill Ewropew fuq:

Il-Kunsill Ewropew jiddefinixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tal-UE. Mhuwiex waħda mill-istituzzjonijiet tal-UE b'setgħat leġislattivi, u għalhekk ma jinnegozjax u ma jadottax liġijiet tal-UE. Minflok, huwa jistabbilixxi l-aġenda ta' politika tal-UE, tradizzjonalment bl-adozzjoni ta' 'konklużjonijiet' waqt il-laqgħat tal-Kunsill Ewropew li jidentifikaw kwistjonijiet ta' tħassib u azzjonijiet li għandhom jittieħdu.

Aktar reċentement, il-Kunsill Ewropew adotta 'aġenda strateġika' ta' oqsma ta' prijorità għal azzjoni u fokus tal-UE fuq perjodu itwal.

Membri tal-Kunsill Ewropew

Il-membri tal-Kunsill Ewropew huma l-kapijiet ta' stat jew ta' gvern tat-28 stat membru tal-UE, il-President tal-Kunsill Ewropew u l-President tal-Kummissjoni Ewropea.

Ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà wkoll jieħu sehem fil-laqgħat tal-Kunsill Ewropew meta jiġu diskussi kwistjonijiet marbutin mal-affarijiet barranin.

Proċess deċiżjonali

Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-Kunsill Ewropew jieħu d-deċiżjonijiet tiegħu b'kunsens. Madankollu, f'ċerti każijiet speċifiċi deskritti fit-trattati tal-UE, huwa jiddeċiedi b'unanimità jew b'maġġoranza kwalifikata.

Jekk jittieħed vot, la l-President tal-Kunsill Ewropew u lanqas il-President tal-Kummissjoni ma jieħdu sehem.

Il-kontenut jidher bil-lingwa oriġinali jekk it-traduzzjoni ma tkunx disponibbli

Laqgħat tal-Kunsill Ewropew

Il-Kunsill Ewropew jiltaqa' mill-inqas darbtejn kull 6 xhur. Il-laqgħat tiegħu, sikwit imsejħa 'summits tal-UE', isiru fi Brussell, fil-bini Justus Lipsius.

Il-laqgħat huma ppreseduti mill-President tal-Kunsill Ewropew. Il-President jista' wkoll ilaqqa' lill-Kunsill Ewropew b'mod straordinarju, meta dan ikun meħtieġ.

Il-President tal-Parlament Ewropew jattendi l-bidu ta' kull laqgħa, biex ifisser il-fehmiet tal-Parlament Ewropew. Nies oħrajn, bħall-President tal-Bank Ċentrali Ewropew, jistgħu jiġu mistiedna jattendu għal-laqgħat, skont il-kwistjonijiet li jkunu qed jiġu diskussi.

Storja tal-Kunsill Ewropew

Il-Kunsill Ewropew ġie stabbilit fl-1974 bħala forum informali għal diskussjonijiet bejn il-kapijiet ta' stat jew ta' gvern tal-istati membri tal-UE. Dan malajr żviluppa rwol bħala l-korp responsabbli biex jistabbilixxi l-għanijiet u l-prijoritajiet tal-UE.

Skont it-Trattat ta' Maastricht fl-1992, il-Kunsill Ewropew akkwista status u rwol formali - biex jagħti l-impetu u linji gwida politiċi ġenerali lill-UE.

Fl-2009, wara t-tibdil introdott mit-Trattat ta' Lisbona, il-Kunsill Ewropew sar wieħed mis-7 istituzzjonijiet tal-UE.