Aħna nużaw il-cookies biex niżguraw li nagħtuk l-aħjar esperjenza ta' browsing fis-sit elettroniku tagħna. Sir af aktar dwar kif nużaw il-cookies u kif tista' tbiddel il-konfigurazzjoni tiegħek.

Donald Tusk, President tal-Kunsill Ewropew

Segwi lil Donald Tusk fuq:

Attwalità

Proposta għal soluzzjoni ġdida għar-Renju Unit fi ħdan l-Unjoni Ewropea

Fit-2 ta’ Frar 2016, il-President Donald Tusk ressaq proposta għal soluzzjoni ġdida li tindirizza l-kwistjonijiet kollha mqajma mill-Prim Ministru Cameron. Din għandha sservi bħala bażi tajba biex jiġi nnegozjat kompromess mat-28 stat membru kollha.

"Li nkunu, jew li ma nkunux flimkien, dik hija l-mistoqsija li għandu jwieġeb mhux biss il-poplu Brittanniku f’referendum, iżda wkoll is-27 membru l-oħra tal-UE fil-ġimagħtejn li ġejjin."

Donald Tusk, President tal-Kunsill Ewropew

Appoġġ għas-Sirja 2016, 4 ta' Frar

Il-President Donald Tusk, flimkien mal-Kummissarji Mogherini, Hahn u Stylanides, ser jirrappreżenta lill-UE fil-konferenza dwar l-Appoġġ għas-Sirja u r-Reġjun li ser issir f'Londra.

Is-Sirja hija l-akbar kriżi umanitarja dinjija. Il-konferenza ospitata b'mod konġunt mir-Renju Unit, il-Ġermanja, il-Kuwajt, in-Norveġja, u n-Nazzjonijiet Uniti, ser tlaqqa' lill-mexxejja dinjija biex jiġbru l-fondi meħtieġa biex jgħinu lil miljuni ta’ nies li ħajjithom ġiet irrovinata minħabba l-konflitt fir-reġjun.

Fil-konferenza, il-mexxejja ser jingħaqdu biex:

  • jiġbru finanzjament ġdid u konsistenti għal għajnuna umanitarja urġenti u għall-ħtiġijiet fuq perjodu ta' żmien itwal
  • jistabbilixxu miri ambizzjużi għall-edukazzjoni u opportunitajiet ekonomiċi biex ibiddlu l-ħajja tal-persuni affettwati mill-konflitt fis-Sirja u anke ta' refuġjati fil-pajjiżi ġirien
  • jitolbu protezzjoni għall-persuni ċivili u jaħdmu biex isibu soluzzjoni politika biex jintemm il-konflitt fis-Sirja

Il-President Tusk ser iħabbar kontribut importanti tal-UE għall-isforzi umanitarji tal-komunità internazzjonali.

L-Unjoni Ewropea u l-istati membri tagħha b'mod kollettiv qed imexxu r-rispons internazzjonali għall-kriżi. Ġew mobilizzati €4.2 biljun bħala għajnuna biex jiġu megħjuna s-Sirjani f'pajjiżhom, ir-refuġjati u l-komunitajiet ospitanti tagħhom fil-pajjiżi ġirien il-Libanu, il-Ġordan, l-Iraq, it-Turkija u l-Eġittu

Il-Kunsill Ewropew li jmiss, 18-19 ta' Frar 2016 

Il-Kunsill Ewropew ser jiffoka fuq żewġ kwistjonijiet prinċipali:

Ir-Renju Unit

Wara d-diskussjonijiet fil-Kunsill Ewropew ta’ Diċembru 2015 dwar il-pjanijiet tar-Renju Unit għal referendum (ġewwa/barra), il-President Donald Tusk ressaq proposta għal soluzzjoni ġdida li tindirizza l-kwistjonijiet imqajma mill-Prim Ministru Cameron. 

Din il-proposta għandha sservi bħala bażi biex jintlaħaq qbil fil-Kunsill Ewropew li jmiss.

Il-migrazzjoni

Il-Kunsill Ewropew ser jevalwa l-implimentazzjoni tad-deċiżjonijiet tiegħu meħuda b’reazzjoni għall-kriżijiet tal-migrazzjoni u tar-refuġjati

Mill-1 ta' Diċembru 2014, Donald Tusk qed imexxi l-Kunsill Ewropew - l-istituzzjoni li tistabbilixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi tal-UE. Huwa responsabbli li jħejji u jippresiedi l-laqgħat tal-istituzzjoni. Jiżgura wkoll ir-rappreżentanza esterna tal-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE fil-livell tiegħu.