Aħna nużaw il-cookies biex niżguraw li nagħtuk l-aħjar esperjenza ta' browsing fis-sit elettroniku tagħna. Sir af aktar dwar kif nużaw il-cookies u kif tista' tbiddel il-konfigurazzjoni tiegħek.

Donald Tusk, President tal-Kunsill Ewropew

Segwi lil Donald Tusk fuq:

Attwalità

Laqgħa informali tal-kapijiet ta' stat jew ta' gvern tal-UE, il-Belt Valletta, 12 ta' Novembru 2015

Il-President Tusk sejjaħ laqgħa informali tal-kapijiet ta' stat jew ta' gvern sabiex jiġu diskussi l-aħħar żviluppi fil-kriżi tal-migrazzjoni. Din il-laqgħa ser issir il-Ħamis 12 ta' Novembru fis-14:30, eżatt wara s-Summit tal-Belt Valletta dwar il-migrazzjoni.

L-enfasi ewlenija ser tkun fuq il-valutazzjoni tal-implimentazzjoni tal-miżuri miftiehma f'Settembru u Ottubru, li jinkludu: 

  • iż-żieda fil-kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi, inkluża t-Turkija
  • deċiżjonijiet dwar ir-rilokazzjoni
  • l-istabbiliment ta' "hotspots" fil-Greċja u l-Italja u t-tisħiħ tal-FRONTEX u l-EASO
  • it-tisħiħ effikaċi tal-kontroll tal-fruntieri esterni tal-UE

Il-kapijiet ta' stat jew ta' gvern ser jistabbilixxu wkoll aktar orjentazzjonijiet jekk dawn ikunu meħtieġa.

Is-Summit tal-Belt Valletta dwar il-migrazzjoni, 11-12 ta’ Novembru 2015

Il-President Tusk ser jieħu sehem fil-laqgħa tal-mexxejja tal-UE mal-kontropartijiet tagħhom minn pajjiżi Afrikani sabiex jiddiskutu kwistjonijiet ta’ migrazzjoni. Is-summit għandu l-għan li jenfasizza li l-migrazzjoni hija responsabbiltà komuni għall-pajjiżi ta' oriġini, ta' transitu u ta' destinazzjoni. Id-diskussjonijiet ser jiffokaw fuq:

"Bl-għajnuna tal-kontropartijiet Afrikani tagħna, għandna l-għan li dan is-summit jgħin isawwar sħubija Ewro-Afrikana reali dwar il-kwistjoni tal-migrazzjoni."

Donald Tusk, President tal-Kunsill Ewropew

  • l-indirizzar tal-kawżi ewlenin tal-migrazzjoni
  • it-titjib tal-ħidma dwar il-promozzjoni u l-organizzazzjoni ta' mezzi ta' migrazzjoni legali
  • it-tisħiħ tal-protezzjoni tal-migranti u tal-persuni li qed ifittxu l-asil
  • il-ġlieda kontra l-isfruttament u t-traffikar tal-migranti
  • it-titjib tal-kooperazzjoni dwar ir-ritorn u r-riammissjoni

Il-laqgħa tibni fuq il-proċessi ta' kooperazzjoni eżistenti, inkluż il-proċessi ta' Rabat u ta' Khartoum u d-djalogu bejn l-UE u l-Afrika dwar il-migrazzjoni u l-mobbiltà.

Mill-1 ta' Diċembru 2014, Donald Tusk qed imexxi l-Kunsill Ewropew - l-istituzzjoni li tistabbilixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi tal-UE. Huwa responsabbli li jħejji u jippresiedi l-laqgħat tal-istituzzjoni. Jiżgura wkoll ir-rappreżentanza esterna tal-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE fil-livell tiegħu.