Aħna nużaw il-cookies biex niżguraw li nagħtuk l-aħjar esperjenza ta' browsing fis-sit elettroniku tagħna. Sir af aktar dwar kif nużaw il-cookies u kif tista' tbiddel il-konfigurazzjoni tiegħek.

Donald Tusk, President tal-Kunsill Ewropew

Attwalità

Segwi lil Donald Tusk fuq:

Laqgħa mal-President tal-Albanija, 27 ta’ April 2016

Il-President Donald Tusk iltaqa’ ma’ Bujar Nishani, il-President tal-Albanija għall-ewwel darba fi Brussell.

Il-mexxejja ddiskutew ir-rwol tal-pajjiżi Balkani fl-istrateġija tal-UE dwar kif twieġeb għall-flussi migratorji. Huma qablu wkoll li jissorveljaw is-sitwazzjoni fl-Albanija. "L-Unjoni Ewropea tinsab lesta tappoġġa lill-Albanija jekk tiġi żviluppata rotta alternattiva," iddikjara l-President Tusk.

Il-President tal-Kunsill Ewropew innota wkoll progress importanti li sar fil-pajjiż biex jintlaħqu l-għanijiet għall-integrazzjoni Ewropea tiegħu. Bħalissa l-Albanija qed twettaq riforma ġudizzjarja komprensiva.

"Il-kooperazzjoni bejn il-partiti u d-djalogu huma indispensabbli biex il-pajjiż jimxi 'l quddiem fl-ambizzjonijiet Ewropej," enfasizza l-President Tusk.

Żjara fit-Turkija, 23 ta’ April 2016

Il-President Donald Tusk żar it-Turkija biex jiddiskuti l-implimentazzjoni tad-dikjarazzjoni konġunta bejn l-UE u t-Turkija tat-18 ta’ Marzu, akkumpanjat mill-Ewwel Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Frans Timmermans u l-Kanċilliera Federali Ġermaniża Angela Merkel.

Iż-żjara kienet opportunità għal valutazzjoni tas-sitwazzjoni tar-refuġjati fit-Turkija u l-implimentazzjoni tal-proġetti ffinanzjati mill-UE. Mill-qbil politiku ta’ Marzu ‘l hawn, kien hemm xejra ċara ta’ tnaqqis fil-flussi ta’ migrazzjoni illegali li jaqsmu l-Baħar Eġew. Operazzjonijiet ta’ ritorn tal-UE qed jaħdmu flimkien mar-risistemazzjoni ta’ ċittadini Sirjani mit-Turkija fi stati membri tal-UE, li twassal għal bidla minn migrazzjoni illegali għal waħda legali. L-iżborżi mill-faċilità ġdida tal-UE għar-refuġjati fit-Turkija għaddejjin bħalissa, u l-identifikazzjoni u l-ippjanar ta’ aktar proġetti ġew intensifikati.

Il-mexxejja evalwaw ukoll ir-relazzjonijiet rivitalizzati bejn l-UE u t-Turkija. Il-Presidenti Tusk innota li t-Turkija għamlet progress tajjeb lejn il-liberalizzazzjoni tal-viżi.

Fl-aħħar nett, il-President tal-Kunsill Ewropew irrefera għat-tħassib marbut mal-libertà tal-istampa fit-Turkija. “Il-linja bejn il-kritika, l-insulti u d-difamazzjoni hija sottili ħafna u relattiva. Il-mument li l-politiċi jibdew jiddeċiedu liema hija t-tajba u liem le jfisser t-tmien tal-libertà tal-espressjoni fl-Ewropa, fit-Turkija, fl-Afrika, fir-Russja, kullimkien. Nittama li fil-futur, il-libertà tal-istampa ma tkunx is-suġġett prinċipali tal-laqgħat tagħna,” qal il-President Tusk.

Sa mill-1 ta' Diċembru 2014, Donald Tusk qed imexxi l-Kunsill Ewropew - l-istituzzjoni li tistabbilixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi tal-UE. Huwa responsabbli biex iħejji u jippresiedi l-laqgħat tal-istituzzjoni. Jiżgura wkoll ir-rappreżentanza esterna tal-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE fil-livell tiegħu.

Il-kontenut jidher bil-lingwa oriġinali jekk it-traduzzjoni ma tkunx disponibbli