Aħna nużaw il-cookies biex niżguraw li nagħtuk l-aħjar esperjenza ta' browsing fis-sit elettroniku tagħna. Sir af aktar dwar kif nużaw il-cookies u kif tista' tbiddel il-konfigurazzjoni tiegħek.

Il-President tal-Kunsill Ewropew

Mill-1 ta' Diċembru 2014, Donald Tusk qed imexxi l-Kunsill Ewropew - l-istituzzjoni li tistabbilixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi tal-UE. Huwa responsabbli li jħejji u jippresiedi l-laqgħat tal-istituzzjoni. Jiżgura wkoll ir-rappreżentanza esterna tal-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE fil-livell tiegħu.

21-22 ta' Mejju 2015: ir-raba' summit tas-Sħubija tal-Lvant f'Riga

Il-President Tusk kien f’Riga biex jippresiedi r-raba’ summit tas-Sħubija tal-Lvant. Flimkien ma’ mexxejja oħra tal-UE, iltaqa’ ma’ rappreżentanti tal-pajjiżi sħab Ewropej tal-Lvant biex jikkonferma l-impenn tal-UE favur din il-politika.

Is-summit kien ukoll l-okkażjoni biex tintwera d-determinazzjoni tal-UE li tfittex relazzjonijiet aktar mill-qrib u differenzjati mas-sħab indipendenti u sovrani tagħha.

Id-diskussjonijiet iffokaw fuq proġetti ta’ kooperazzjoni multilaterali bil-għan li:

  • isaħħu l-istituzzjonijiet u l-governanza tajba u jgħinu lill-pajjiżi sħab issaħħu r-reżiljenza tagħhom għal sfidi esterni
  • jiżviluppaw opportunitajiet tas-suq b’enfasi speċifika fuq il-qasam tal-ekonomija diġitali
  • jiżguraw is-sigurtà tal-enerġija u jtejbu l-interkonnessjonijiet
  • isaħħu l-mobbiltà u l-kuntatti bejn in-nies

Ir-riżoluzzjoni tal-konflitti fir-reġjun kellha wkoll prijorità importanti fuq l-aġenda tas-summit.

9 ta' Mejju 2015: Dikjarazzjoni konġunta mill-membri tal-Kunsill Ewropew

Fid-9 ta’ Mejju 1950, Robert Schuman għamel dikjarazzjoni li tipproponi l-idea li huwa biss bil-bini tal-prosperità flimkien li l-Ewropa tista' tibqa' fil-paċi. Kien il-bidu tal-proċess ta’ integrazzjoni Ewropea. Illum, l-Ewropej għadhom jiċċelebraw dan il-jum, spiss magħruf ukoll bħala “Jum l-Ewropa” jew “Jum Schuman”.

Bħala għarfien tal-65 anniversarju ta' din il-ġrajja importanti, fid-9 ta' Mejju 2015 il-mexxejja tal-UE adottaw dikjarazzjoni konġunta li tenfasizza r-responsabbiltà tal-UE li tippromwovi l-paċi, il-libertà, id-demokrazija, is-solidarjetà u l-prosperità, kemm fl-Ewropa kif ukoll lil hinn minnha.

Segwi lil Donald Tusk fuq: