Aħna nużaw il-cookies biex niżguraw li nagħtuk l-aħjar esperjenza ta' browsing fis-sit elettroniku tagħna. Sir af aktar dwar kif nużaw il-cookies u kif tista' tbiddel il-konfigurazzjoni tiegħek.

Il-President tal-Kunsill Ewropew

Mill-1 ta' Diċembru 2014, Donald Tusk qed imexxi l-Kunsill Ewropew - l-istituzzjoni li tistabbilixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi tal-UE. Huwa responsabbli li jħejji u jippresiedi l-laqgħat tal-istituzzjoni. Jiżgura wkoll ir-rappreżentanza esterna tal-politika estera u ta' sigurtà komuni tal-UE fil-livell tiegħu.

30 u 31 ta' Marzu 2015: Il-President Tusk żar Malta, Spanja u t-Tuneżija biex jiddiskuti l-istabbilità reġjonali, il-migrazzjoni irregolari u t-theddid terroristiku

Il-President Tusk żar  Malta, Spanja u t-Tuneżija biex jiddiskuti kif l-UE tista’ tgħin:

  • fl-istabbilizzazzjoni tar-reġjun
  • fl-indirizzar ta' theddid terroristiku
  • fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-migrazzjoni illegali

L-instabbilità fin-nofsinhar tal-Mediterran tippreżenta theddida serja għall-Ewropa kollha. F’Ġunju 2014, il-Kunsill Ewropew stabbilixxa bħala waħda mill-prijoritajiet strateġiċi tiegħu l-iżgurar ta' kooperazzjoni effettiva tal-UE fir-rigward ta' kwistjonijiet ta' sigurtà, bħat-terroriżmu u l-ġestjoni tal-flussi tal-migrazzjoni.

Segwi lil Donald Tusk fuq:

"L-UE ma jistax ikollha stat fallut (Libja), immexxi minn kmandanti militari u fanatiċi, jispiċċa f'anarkija 100 mil biss 'il bogħod mill-kosta tan-Nofsinhar tal-Ewropa."

Il-President Tusk fid-diskors ta' qabel il-laqgħa tiegħu mal-President tal-Istati Uniti Obama, Washington, 9 ta' Marzu 2015 

Fi Frar ta’ din is-sena wara l-attakki terroristiċi f’Pariġi u f’Copenhagen, il-mexxejja tal-UE qablu dwar pjan ta’ ħidma ambizzjuż dwar kif tiġi intensifikata l-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-vjolenza estremista.

U f’Marzu ta’ din is-sena, il-mexxejja tal-UE ddiskutew il-kriżi fil-Libja u d-dimensjoni reġjonali, internazzjonali tagħha. Matul iż-żjara tiegħu lill-President Obama tal-Istati Uniti, il-President Tusk qal ukoll li l-UE ser tintensifika l-appoġġ tagħha għal-Libja.