Opportunitajiet ta' impjieg fis-Segretarjat Ġenerali

Opportunitajiet ta' impjieg permanenti

Is-Segretarjat Ġenerali (SĠK) jimla l-pożizzjonijiet vakanti prinċipalment permezz ta' reklutaġġ ta' uffiċjali permanenti minn istituzzjonijiet oħrajn tal-UE jew mil-listi ta' riżerva ta' kandidati li rnexxew f'kompetizzjonijiet miftuħin għall-pubbliku.

Il-kompetizzjonijiet jiġu organizzati mill-Uffiċċju Ewropew għall-Għażla tal-Persunal (EPSO). Dawn huma eżamijiet ta' reklutaġġ kompetittivi mfasslin biex jivvalutaw il-ħiliet tal-kandidati permezz ta' sensiela ta' testijiet differenti, biex jiġi żgurat li jintgħażlu biss l-aħjar kandidati. Jiġu organizzati kompetizzjonijiet miftuħin għall-pubbliku għal profili differenti u dawn jistgħu jeħtieġu ħiliet u kwalifiki speċifiċi. Il-kandidati li jirnexxu fil-kompetizzjoni jitqiegħdu f'lista ta' riżerva u din tintuża mill-istituzzjonijiet tal-UE biex jimpjegaw in-nies kif u meta jeħtieġu.

Kultant is-SĠK jista' jorganizza kompetizzjoni skont il-ħtiġijiet tiegħu, biex jimla karigi speċjalizzati ferm. Dawn il-karigi battala jiġu ppubblikati kemm f'dan is-sit elettroniku, taħt "opportunitajiet ta' impjieg", u fis-sit elettroniku tal-EPSO.

Jekk inti interessat li taħdem magħna, għandek tfittex regolarment fis-sit elettroniku tal-EPSO, fejn tista' ssib informazzjoni dwar kompetizzjonijiet futuri u kif tista' tħejji ruħek għalihom.

Opportunitajiet ta' impjieg mhux permanenti

Persunal b'kuntratt

Mas-SĠK hemm numru limitat ta' aġenti kuntrattwali, magħżulin minn fost kandidati rreġistrati fil-bażi tad-data CAST tal-EPSO jew minn listi ta' riżerva jew bażijiet tad-data kkompilati minn istituzzjonijiet oħrajn.

Fit-tfittxija għal persunal kuntrattwali, l-uffiċċju tar-reklutaġġ tas-SĠK jikkuntattja lil kandidati bi profili li l-aktar jaqblu mal-profil tal-kariga. Għaldaqstant nirrakkomandaw li inti żżomm is-CV tiegħek aġġornat fil-bażi tad-data li tagħha inti tagħmel parti.

Persunal temporanju

Minn żmien għal żmien, is-SĠK jorganizza proċeduri tal-għażla għal aġenti temporanji. Dan, prinċipalment, bil-għan li jimtlew karigi battala għal profili speċjalizzati ħafna li, f'dak iż-żmien, ma jkunux disponibbli fil-listi ta' riżerva tal-EPSO. Kwalunkwe proċedura għall-għażla ta' aġenti temporanji tiġi rreklamata fuq dan is-sit elettroniku, taħt opportunitajiet ta' impjieg, kif ukoll fuq is-sit elettroniku tal-EPSO.

Applikazzjonijiet spontanji

Il-kuntatti kollha mal-kandidati jiġu ttrattati mill-Uffiċċju tar-Reklutaġġ tas-SĠK. Minħabba l-politika tar-reklutaġġ u tal-għażla, l-uffiċċju tar-reklutaġġ ma jistax jittratta applikazzjonijiet spontanji, saħansitra minn kandidati li rnexxew f'kompetizzjoni.

F'konformità mar-regoli tas-SĠK dwar il-protezzjoni tad-data, l-applikazzjonijiet kollha mhux issolleċitati jitħassru mhux iktar tard minn sitt xhur wara li jaslu. L-applikazzjonijiet mhux issolleċitati jirċievu tweġiba awtomatika b'informazzjoni ġenerali dwar ir-reklutaġġ fi ħdan is-SĠK.

Ikkuntattja lill-Uffiċċju tar-Reklutaġġ tas-SĠK