L-istorja

Filmat: 'Minn kelmtejn bejn il-ħbieb għal protagonist fit-teħid ta' deċiżjonijiet'

Dan id-dokumentarju jirrakkonta l-istorja tal-Kunsill Ewropew minn meta twaqqaf sal-ġurnata tal-lum. Juri l-istadji importanti tal-aħħar deċennji li fasslu l-mod li bih il-mexxejja tal-UE jieħdu d-deċiżjonijiet.
L-istorja tingħad mill-perspettiva ta' dawk li raw il-Kunsill Ewropew jiġi trasformat fiċ-ċentru tat-teħid ta' deċiżjonijiet li hu llum.

Skopri aktar dwar l-avvenimenti u t-trattati li stabbilixxew ir-rwoli tal-Kunsill Ewropew, tal-Kunsill tal-UE, tal-Grupp tal-Euro u tas-Summit tal-Euro.

1951

It-Trattat ta' Pariġi

It-Trattat ta' Pariġi jistabbilixxi l-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA) li toħloq suq komuni għall-faħam u l-azzar. Dan inaqqas l-isfiduċja u t-tensjonijiet bejn pajjiżi ġirien Ewropej wara t-Tieni Gwerra Dinjija. It-Trattat dwar il-KEFA, li skada fl-2002, huwa l-ewwel trattat fundatur tal-Komunità Ewropea.

1952

8 ta’ Settembru

L-ewwel laqgħa tal-Kunsill Speċjali tal-Ministri tal-KEFA

Issir fil-Lussemburgu l-ewwel laqgħa tal-Kunsill Speċjali tal-Ministri tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar, li eventwalment sar il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

1958

L-1 ta' Jannar

It-Trattati ta' Ruma

It-Trattati ta' Ruma jistabbilixxu l-Komunità Ekonomika Ewropea (KEE) u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (Euratom). Issir l-ewwel laqgħa tal-Kunsill tal-KEE fil-25 ta' Jannar 1958 b'Victor Larock, il-Ministru Belġjan għall-Affarijiet Barranin bħala president.

1960

Mejju

Il-Kumitat Speċjali dwar l-Agrikoltura

Jinħoloq il-Kumitat Speċjali dwar l-Agrikoltura (KSA) biex iħejji l-aspetti tekniċi tal-Politika Agrikola Komuni. Il-Kunsill tal-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti (Coreper) tal-KEE jinqasam fil-Coreper I (Deputati) u l-Coreper II (Ambaxxaturi). Il-Coreper I u II għadhom jeżistu sal-lum u huma responsabbli għat-tħejjija tal-ħidma tal-Kunsill tal-UE.

1965

L-1 ta' Lulju

Il-kriżi tas-"siġġu vojt"

Fl-1965 Franza tħabbar li mhix ser tattendi l-laqgħat tal-Kunsill minħabba li ma taqbilx man-negozjati dwar il-finanzjament tal-Politika Agrikola Komuni. Il-kriżi tissolva aktar tard permezz tal-kompromess tal-Lussemburgu tal-1966, li jimplimenta l-votazzjoni b'unanimità meta jkunu involuti interessi kbar.

1967

8 ta’ April

It-Trattati li Jgħaqqdu

Dawn iż-żewġ trattati (1967 u 1971) jintroduċu Kunsill uniku, Kummissjoni unika u baġit uniku għat-tliet Komunitajiet (KEFA, Euratom u KEE). Il-Coreper huwa formalizzat bħala korp preparatorju tal-Kunsill.

1973

L-1 ta' Jannar

L-ewwel tkabbir

Id-Danimarka, l-Irlanda u r-Renju Unit jissieħbu fil-Komunitajiet Ewropej, b'hekk l-għadd ta' Stati Membri jitla' għal disgħa.

1974

Diċembru

Il-ħolqien tal-Kunsill Ewropew

Wara s-summit ta' Copenhagen f'Diċembru 1973, li għamel provvedimenti biex is-summits isiru kull meta jkun meħtieġ, is-summit ta' Pariġi ta' Diċembru 1974, ospitat mill-President Valéry Giscard d’Estaing, joħloq il-Kunsill Ewropew. Dan inħoloq bl-intenzjoni li jiġi stabbilit forum informali għal diskussjoni bejn il-kapijiet ta’ stat jew ta’ gvern.

1975

11 ta’ Marzu

L-ewwel laqgħa tal-Kunsill Ewropew

Il-Kunsill Ewropew il-ġdid jiltaqa' għall-ewwel darba f'Marzu 1975 f'Dublin.

1981

L-1 ta' Jannar

Il-Greċja tissieħeb fl-UE

L-għadd ta' membri tal-UE jilħaq ċifri doppji meta tissieħeb il-Greċja.

1985

14 ta' Ġunju

Il-Ftehim ta’ Schengen

Jiġi ffirmat il-Ftehim ta’ Schengen dwar it-tneħħija tal-kontrolli fuq il-fruntieri mill-Belġju, il-Ġermanja, Franza, il-Lussemburgu u n-Netherlands f'Schengen (il-Lussemburgu).

Il-Ftehim ta’ Schengen b'mod gradwali ser jippermetti li n-nies jivvjaġġaw mingħajr ma jiġu ċċekkjati l-passaporti tagħhom fuq il-fruntieri interni. L-implimentazzjoni tal-Ftehim ta’ Schengen tibda aktar tard, fl-1995.

2-3 ta’ Diċembru

Il-Kunsill Ewropew tal-Lussemburgu

Il-Kunsill Ewropew jilħaq qbil politiku li jwitti t-triq għall-adozzjoni tal-Att Uniku Ewropew.

1986

L-1 ta' Jannar

Spanja u l-Portugall isiru membri tal-UE

Spanja u l-Portugall jissieħbu fl-UE, u jtellgħu l-għadd ta' membri tal-Komunitajiet Ewropej għal 12.

1987

L-1 ta' Lulju

L-Att Uniku Ewropew

L-Att Uniku Ewropew (SEA) jistabbilixxi s-suq intern, li jipprevedi l-moviment liberu ta' merkanzija, persuni, servizzi u kapital. Huwa jniedi l-kooperazzjoni dwar politika barranija u jestendi l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata għat-teħid ta' deċiżjonijiet fil-Kunsill.

L-Att Uniku Ewropew jagħti wkoll bażi legali lill-Kunsill Ewropew, b'hekk jifformalizza l-laqgħat tal-kapijiet ta’ stat jew ta’ gvern.

1992

11 ta' Diċembru

Sessjonijiet pubbliċi

Il-Kunsill Ewropew ta' Edinburgu tal-1992 iniedi d-dibattiti pubbliċi, u din il-prattika ġiet estiża b'mod sostanzjali matul is-snin, l-aktar reċentement bit-Trattat ta' Lisbona.

Illum id-dibattiti pubbliċi u d-deliberazzjonijiet tal-Kunsill jistgħu jiġu segwiti fuq is-sit web.

1993

L-1 ta' Novembru

It-Trattat ta’ Maastricht

Jidħol fis-seħħ it-Trattat ta’ Maastricht, li joħloq l-Unjoni Ewropea bbażata fuq pilastru 'Komunitarju' estiż. Dan joħloq l-unjoni ekonomika u monetarja u jistabbilixxi żewġ pilastri ġodda: il-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) u l-kooperazzjoni fl-oqsma tal-ġustizzja u l-affarijiet interni (ĠAI).

Il-Kunsill Ewropew jikseb status formali fit-Trattat ta’ Maastricht. Huwa definit bħala dak li jagħti l-impetu u linji gwida politiċi ġenerali għall-iżvilupp tal-UE. 

It-Trattat ta' Maastricht jibda wkoll il-mixja lejn l-euro u jniedi l-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni (PESK). 

1995

L-1 ta' Jannar

Ir-raba' tkabbir tal-UE

L-Awstrija, il-Finlandja u l-Iżvezja jissieħbu fl-UE. Il-15-il membru issa jkopru kważi l-Ewropa tal-Punent kollha.

1996

Il-Kunsill Ewropew jiltaqa’ erba’ darbiet fis-sena 

Mill-1996, il-Kunsill Ewropew qed jiltaqa' mill-inqas erba' darbiet fis-sena. Qabel, kienu meħtieġa biss żewġ laqgħat fis-sena.

1997

It-13 ta' Diċembru

Il-ħolqien tal-Grupp tal-Euro

Il-Kunsill Ewropew japprova l-ħolqien tal-Grupp tal-Euro, korp informali li jlaqqa' l-ministri tal-finanzi tal-pajjiżi li l-munita tagħhom hija l-euro. L-ewwel laqgħa tal-Grupp tal-Euro ssir fl-4 ta' Ġunju 1998 fix-Chateau de Senningen fil-Lussemburgu.

1999

L-1 ta' Jannar

Titwieled l-euro bħala munita virtwali

Tiġi introdotta fi 11-il Stat Membru: l-Awstrija, il-Belġju, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, l-Irlanda, l-Italja, il-Lussemburgu, in-Netherlands, il-Portugall u Spanja.

L-1 ta' Mejju

It-Trattat ta' Amsterdam

It-Trattat ta' Amsterdam jistabbilixxi spazju ta’ libertà, sigurtà u ġustizzja, u jintegra l-Ftehim ta’ Schengen fil-liġi tal-UE. It-trattat jimmodifika r-rwol tas-Segretarju Ġenerali tal-Kunsill, li jsir ukoll ir-Rappreżentant Għoli għall-Politika Barranija u ta' Sigurtà Komuni.

2001

L-1 ta' Jannar

Il-Greċja tissieħeb fiż-żona tal-euro

Il-Greċja ssir it-12-il stat membru tal-UE li jissieħeb fiż-żona tal-euro.

2002

L-1 ta' Jannar

L-euro jidħol fiċ-ċirkolazzjoni

Fl-1 ta' Jannar 2002 l-euro jibda jiċċirkola bħala karti tal-flus u muniti, minflok il-muniti nazzjonali.

2003

L-1 ta' Frar

It-Trattat ta' Nizza

It-Trattat ta' Nizza jintroduċi r-riforma tal-istituzzjonijiet tal-UE, bi tħejjija għall-UE mkabbra futura ta' 27 stat membru. Il-Kunsill huwa riformat biex jiġi estiż l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata, u biex jiġi introdott il-prinċipju ta' kooperazzjoni msaħħa bejn l-istati membri.

Ottubru

Il-laqgħat tal-Kunsill Ewropew isiru Brussell 

Minn Ottubru 2003, il-laqgħat formali kollha tal-Kunsill Ewropew jibdew isiru Brussell.

It-22 dikjarazzjoni tat-Trattat ta' Nizza tistipula li l-laqgħat kollha tal-Kunsill Ewropew ser isiru Brussell ladarba l-UE jkollha 18-il stat membru.

2004

L-1 ta' Mejju

L-akbar tkabbir tal-UE

Għaxar pajjiżi ġodda ngħaqdu mal-UE flimkien: ir-Repubblika Ċeka, l-Estonja, Ċipru, il-Latvja, il-Litwanja, l-Ungerija, Malta, il-Polonja, is-Slovakkja u s-Slovenja. Dan huwa l-akbar tkabbir waħdieni tal-UE f'termini ta' nies u numru ta' pajjiżi.

Issa hemm 25 stat membru tal-UE.

10 ta’ Settembru

L-ewwel President permanenti tal-Grupp tal-Euro

Il-Grupp tal-Euro jiddeċiedi li jkollu president permanenti, maħtur għal perjodu ta’ sentejn.

F’laqgħa informali tal-Ecofin f’Scheveningen, Jean-Claude Juncker ġie elett bħala l-ewwel President permanenti tal-Grupp tal-Euro. Il-mandat tiegħu jdum mill-1 ta’ Jannar 2005 sal-31 ta’ Diċembru 2006.

2006

Settembru

Jean-Claude Juncker jinħatar mill-ġdid President tal-Grupp tal-Euro

Huwa jiġi elett bħala President tal-Grupp tal-Euro għal tieni mandat.

2007

L-1 ta' Jannar

Il-Bulgarija u r-Rumanija jissieħbu fl-UE

Il-Bulgarija u r-Rumanija jsiru Membri tal-UE, biex b'hekk l-għadd ta' stati membri jitla' għal 27.

1 ta' Jannar

Is-Slovenja tissieħeb maż-żona tal-euro

Is-Slovenja ssir it-13-il stat membru tal-UE li adotta l-euro bħala l-munita tiegħu.

2008

L-1 ta' Jannar

Ċipru u Malta jidħlu fiż-żona tal-euro

Issa hemm 15-il membru taż-żona tal-euro.

12 ta' Ottubru

Jitwieled is-Summit taż-Żona tal-Euro 

Il-President Franċiż, Nicolas Sarkozy, jipproponi laqgħa regolari tal-kapijiet ta' stat jew ta' gvern taż-żona tal-euro. L-ewwel laqgħa ssir fit-12 ta' Ottubru 2008. Isiru summits sussegwenti f'Mejju 2010, Marzu 2011, Lulju 2011, u Ottubru 2011 fi Brussell.

Il-laqgħat tas-Summit taż-Żona tal-Euro jgħinu biex tiġi kkoordinata l-politika ekonomika taż-żona tal-euro u jattendu għalihom ukoll il-President tas-Summit taż-Żona tal-Euro u l-President tal-Kummissjoni Ewropea. 

2009

L-1 ta' Jannar

Is-Slovakkja tissieħeb fiż-żona tal-euro

Is-Slovakkja ssir is-16-il membru taż-żona tal-euro.

19 ta' Novembru

Herman Van Rompuy elett president tal-Kunsill Ewropew

F'laqgħa informali Brussell fid-19 ta’ Novembru 2009, il-kapijiet ta’ stat jew ta’ gvern tal-UE jaqblu b’mod unanimu li jaħtru lil Herman Van Rompuy bħala l-ewwel President permanenti tal-Kunsill Ewropew.

L-1 ta' Diċembru

It-Trattat ta' Lisbona

Jidħol fis-seħħ it-Trattat ta' Lisbona, li jirriforma l-istruttura tal-UE u l-mod kif tiffunzjona.

Huwa jestendi l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata fil-Kunsill.

Il-Kunsill Ewropew isir istituzzjoni fiha nfisha li għandha l-President tagħha stess. Qabel, il-Kunsill Ewropew kien korp informali u l-kariga ta' kap tal-Kunsill Ewropew kienet pożizzjoni mhux uffiċjali. Ir-rwol kien jittieħed mill-kap ta' stat jew ta' gvern tal-istat membru li jkollu l-Presidenza b’rotazzjoni tal-Kunsill tal-UE. 

L-1 ta' Diċembru

Il-Protokoll 14 għat-Trattat ta' Lisbona

Il-Protokoll 14 għat-Trattat ta’ Lisbona jidħol fis-seħħ fl-1 ta’ Diċembru 2009, billi jistabbilixxi r-rwol tal-Grupp tal-Euro. Il-ministri tal-istati membri li l-munita tagħhom hija l-euro ser jiltaqgħu b’mod informali biex jiddiskutu kwistjonijiet relatati mal-munita unika u huma ser jeleġġu president għal sentejn u nofs.

It-Trattat ta’ Lisbona jemenda wkoll ir-regoli tal-Kunsill tal-UE sabiex meta l-Kunsill Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji (Ecofin) jivvota kollu kemm hu dwar kwistjonijiet li jaffettwaw biss iż-żona tal-euro, il-membri tal-Grupp tal-Euro biss jitħallew jivvotaw.

Mill-10 sal-11 ta' Diċembru

Kunsill Ewropew ippresedut minn Fredrik Reinfeldt

Għall-aħħar darba, il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tiġi ppreseduta minn president jew prim ministru tal-istat membru li jkollu l-Presidenza b’rotazzjoni tal-Kunsill.

Il-Kunsill Ewropew ta’ Diċembru 2009 huwa ppresedut mill-Prim Ministru tal-Isvezja, Fredrik Reinfeldt.

2011

L-1 ta' Jannar

L-Estonja tissieħeb fiż-żona tal-euro

L-Estonja ssir is-17-il pajjiż li ssieħeb fiż-żona tal-euro.

2012

Jannar

Elezzjoni tal-President tal-Grupp ta' Ħidma tal-Grupp tal-Euro

Minn Jannar 2012, fil-kariga ta' President tal-Grupp ta' Ħidma tal-Grupp tal-Euro kien hemm Thomas Wieser, li huwa wkoll il-President tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju.

Il-Grupp ta' Ħidma tal-Grupp tal-Euro huwa korp preparatorju li jgħaqqad flimkien lir-rappreżentanti tal-istati membri taż-żona tal-euro tal-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju, il-Kummissjoni Ewropea u l-Bank Ċentrali Ewropew.   

L-1 u t-2 ta’ Marzu

It-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja

Fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew fl-1 u t-2 ta' Marzu 2012, 25 mexxej Ewropew iffirmaw it-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja (TSKG).  

It-trattat jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2013 u jifformalizza s-Summit taż-Żona tal-Euro. L-organizzazzjoni tas-Summit taż-Żona tal-Euro u r-rwol tal-President tiegħu huma stabbiliti fl-artikolu 12 tiegħu.

1 ta' Marzu

Herman Van Rompuy elett mill-ġdid

Herman Van Rompuy huwa elett għat-tieni mandat tiegħu bħala President tal-Kunsill Ewropew, mill-1 ta' Ġunju 2012 sat-30 ta' Novembru 2014.

10 ta' Diċembru

L-UE tirċievi l-Premju Nobel għall-Paċi

L-UE tirċievi l-Premju Nobel għall-Paċi tal-2012 għall-avvanzi li għamlet fil-kawżi tal-paċi, ir-rikonċiljazzjoni, id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa.

Waqt l-għoti tal-Premju Nobel għall-Paċi lill-UE, il-Kumitat Norveġiż tal-Premju Nobel jgħid li d-deċiżjoni tiegħu hija bbażata fuq ir-rwol ta' stabbilizzazzjoni li kellha l-UE fit-trasformazzjoni tal-parti l-kbira tal-Ewropa minn kontinent fi gwerra għal kontinent ta' paċi.

2013

21 ta' Jannar

Elezzjoni tal-President tal-Grupp tal-Euro

Jeroen Dijsselbloem, Ministru tal-Finanzi Olandiż, jiġi elett President tal-Grupp tal-Euro. Huwa b'hekk it-tieni President permanenti tal-Grupp tal-Euro fl-istorja tal-Grupp tal-Euro.

14 ta’ Marzu

Regoli ta' proċedura tas-Summit taż-Żona tal-Euro

L-ewwel Summit taż-Żona tal-Euro sa mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja (TSKG) sar fl-14 ta' Marzu 2013. F'din il-laqgħa, ġew adottati r-regoli għall-organizzazzjoni tas-Summits taż-Żona tal-Euro.

L-1 ta' Lulju

Il-Kroazja tissieħeb fl-Unjoni Ewropea

Il-Kroazja ssir it-tieni pajjiż mill-eks-Jugoslavja li jissieħeb fl-UE, wara s-Slovenja. 

L-UE issa għandha 28 stat membru.

2014

L-1 ta' Jannar

Il-Latvja tissieħeb maż-żona tal-euro

Il-Latvja ssir it-18-il membru taż-żona tal-euro.

L-1 ta' Diċembru

Donald Tusk isir President tal-Kunsill Ewropew

Donald Tusk jissostitwixxi lil Herman Van Rompuy bħala President tal-Kunsill Ewropew. Il-mandat tiegħu huwa mill-1 ta’ Diċembru 2014 sal-31 ta’ Mejju 2017.

2015

L-1 ta' Jannar

Il-Litwanja tissieħeb fiż-żona tal-euro

Iż-żona tal-euro issa għandha 19-il membru: l-Awstrija, il-Belġju, Ċipru, l-Estonja, il-Finlandja, Franza, il-Ġermanja, il-Greċja, l-Irlanda, l-Italja, il-Latvja, il-Litwanja, il-Lussemburgu, Malta, in-Netherlands, il-Portugall, is-Slovakkja, is-Slovenja u Spanja.

22 ta' Ġunju

Summit straordinarju taż-Żona tal-Euro dwar il-Greċja

Il-mexxejja tal-UE jiltaqgħu għal skambju ta’ fehmiet dwar il-Greċja fit-22 ta’ Ġunju 2015. Il-President tas-Summit taż-Żona tal-Euro Donald Tusk jgħid li l-aħħar proposti mill-gvern Grieg huma pass pożittiv 'il quddiem, iżda ser jeħtieġu valutazzjoni ulterjuri mill-istituzzjonijiet tal-UE.

12 ta' Lulju

Il-mexxejja taż-żona tal-ewro jaslu għal ftehim dwar il-Greċja

Huma lesti biex jibdew negozjati dwar programm ta' assistenza finanzjarja għall-Greċja tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (MES), iżda l-ewwel u qabel kollox, il-ftehim irid jiġi approvat mill-parlament Grieg u parlamenti nazzjonali oħra. Wara l-proċeduri nazzjonali, il-Grupp tal-Euro ser imexxi 'l quddiem in-negozjati.

13 ta' Lulju

Jeroen Dijsselbloem elett bħala president tal-Grupp tal-Euro għat-tieni mandat

Jeroen Dijsselbloem maħtur mill-ġdid President tal-Grupp tal-Euro għat-tieni mandat ta' sentejn u nofs. 

2017

9 ta’ Marzu

Donald Tusk reġa' ġie elett president tal-Kunsill Ewropew

Donald Tusk reġa' ġie elett bħala President tal-Kunsill Ewropew għat-tieni mandat ta' sentejn u nofs, mill-1 ta' Ġunju 2017 sat-30 ta' Novembru 2019.

29 ta’ Marzu

Ir-Renju Unit jiskatta formalment l-Artikolu 50 biex jitlaq mill-Unjoni Ewropea

Wara l-eżitu tar-referendum tar-Renju Unit fit-23 ta’ Ġunju 2016, li fih iċ-ċittadini tar-Renju Unit ivvotaw biex jitilqu mill-Unjoni Ewropea, ir-Renju Unit innotifika formalment lill-Kunsill Ewropew bl-intenzjoni tiegħu li jitlaq mill-UE.

Il-Kunsill Ewropew adotta stqarrija fir-rigward tan-notifika mir-Renju Unit.

Jiddispjaċina li r-Renju Unit ser jitlaq mill-Unjoni Ewropea, iżda aħna lesti għall-proċess li issa ser ikollna nsegwu. (...) F’dawn in-negozjati l-Unjoni ser taġixxi bħala entità waħda u ser tippreserva l-interessi tagħha. L-ewwel prijorità tagħna ser tkun li nnaqqsu kemm jista' jkun l-inċertezza kkawżata mid-deċiżjoni tar-Renju Unit għaċ-ċittadini, in-negozji u l-istati membri tagħna.

Kunsill Ewropew, 29 ta' Marzu 2017