L-istorja

Filmat: 'Minn kelmtejn bejn il-ħbieb għal protagonist fit-teħid ta' deċiżjonijiet'

Dan id-dokumentarju jirrakkonta l-istorja tal-Kunsill Ewropew minn meta twaqqaf sal-ġurnata tal-lum. Juri l-istadji importanti tal-aħħar deċennji li fasslu l-mod li bih il-mexxejja tal-UE jieħdu d-deċiżjonijiet.
L-istorja tingħad mill-perspettiva ta' dawk li raw il-Kunsill Ewropew jiġi trasformat fiċ-ċentru tat-teħid ta' deċiżjonijiet li hu llum.

Skopri aktar dwar l-avvenimenti u t-trattati li stabbilixxew ir-rwoli tal-Kunsill Ewropew, tal-Kunsill tal-UE, tal-Grupp tal-Euro u tas-Summit tal-Euro.

2008

12 ta' Ottubru

Jitwieled is-Summit taż-Żona tal-Euro 

Il-President Franċiż, Nicolas Sarkozy, jipproponi laqgħa regolari tal-kapijiet ta' stat jew ta' gvern taż-żona tal-euro. L-ewwel laqgħa ssir fit-12 ta' Ottubru 2008. Isiru summits sussegwenti f'Mejju 2010, Marzu 2011, Lulju 2011, u Ottubru 2011 fi Brussell.

Il-laqgħat tas-Summit taż-Żona tal-Euro jgħinu biex tiġi kkoordinata l-politika ekonomika taż-żona tal-euro u jattendu għalihom ukoll il-President tas-Summit taż-Żona tal-Euro u l-President tal-Kummissjoni Ewropea. 

2012

L-1 u t-2 ta’ Marzu

It-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja

Fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew fl-1 u t-2 ta' Marzu 2012, 25 mexxej Ewropew iffirmaw it-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja (TSKG).  

It-trattat jidħol fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 2013 u jifformalizza s-Summit taż-Żona tal-Euro. L-organizzazzjoni tas-Summit taż-Żona tal-Euro u r-rwol tal-President tiegħu huma stabbiliti fl-artikolu 12 tiegħu.

2013

14 ta’ Marzu

Regoli ta' proċedura tas-Summit taż-Żona tal-Euro

L-ewwel Summit taż-Żona tal-Euro sa mid-dħul fis-seħħ tat-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja (TSKG) sar fl-14 ta' Marzu 2013. F'din il-laqgħa, ġew adottati r-regoli għall-organizzazzjoni tas-Summits taż-Żona tal-Euro.

2015

22 ta' Ġunju

Summit straordinarju taż-Żona tal-Euro dwar il-Greċja

Il-mexxejja tal-UE jiltaqgħu għal skambju ta’ fehmiet dwar il-Greċja fit-22 ta’ Ġunju 2015. Il-President tas-Summit taż-Żona tal-Euro Donald Tusk jgħid li l-aħħar proposti mill-gvern Grieg huma pass pożittiv 'il quddiem, iżda ser jeħtieġu valutazzjoni ulterjuri mill-istituzzjonijiet tal-UE.

12 ta' Lulju

Il-mexxejja taż-żona tal-ewro jaslu għal ftehim dwar il-Greċja

Huma lesti biex jibdew negozjati dwar programm ta' assistenza finanzjarja għall-Greċja tal-Mekkaniżmu Ewropew ta’ Stabbiltà (MES), iżda l-ewwel u qabel kollox, il-ftehim irid jiġi approvat mill-parlament Grieg u parlamenti nazzjonali oħra. Wara l-proċeduri nazzjonali, il-Grupp tal-Euro ser imexxi 'l quddiem in-negozjati.