22-23/06/2017 Laqgħa

Fit-22 ta' Ġunju, il-mexxejja tal-UE qablu li jintensifikaw il-ġlieda kontra t-terroriżmu u jsaħħu l-kooperazzjoni Ewropea fid-difiża. Il-Kunsill Ewropew (Art. 50) iltaqa' wkoll sabiex jiddiskuti Brexit. Fit-23 ta' Ġunju, il-mexxejja ser jerġgħu jiltaqgħu biex jiddiskutu l-ekonomija, il-kummerċ u l-migrazzjoni.

Il-kontenut jidher bil-lingwa oriġinali jekk it-traduzzjoni ma tkunx disponibbli

Il-Kunsill Ewropew jikkonsisti mill-kapijiet ta' stat jew ta' gvern tal-istati membri tal-UE, flimkien mal-President tiegħu u l-President tal-Kummissjoni Ewropea. Huwa jiddefinixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tal-UE.

Il-Kunsill tal-UE jirrappreżenta lill-gvernijiet tal-istati membri. Huwa magħruf ukoll b'mod informali bħala l-Kunsill tal-UE, dan hu fejn il-ministri nazzjonali minn kull pajjiż tal-UE jiltaqgħu biex jadottaw liġijiet u jikkoordinaw il-politika.