© Unjoni Ewropea 19-20/10/2017 Laqgħa

Il-mexxejja tal-UE ser jiltaqgħu biex jiddiskutu firxa kbira ta' kwistjonijiet inkluż il-migrazzjoni, id-diġitalizzazzjoni, id-difiża u l-kwistjonijiet ta' politika barranija. Ser ikollhom ukoll skambju ta' fehmiet dwar l-Aġenda tal-Mexxejja, programm ta' ħidma konkret li jiggwida l-azzjoni tal-UE fil-futur. Il-mexxejja tal-UE27 ser jirrieżaminaw l-istat tan-negozjati dwar Brexit.

Il-kontenut jidher bil-lingwa oriġinali jekk it-traduzzjoni ma tkunx disponibbli

Il-Kunsill Ewropew jikkonsisti mill-kapijiet ta' stat jew ta' gvern tal-istati membri tal-UE, flimkien mal-President tiegħu u l-President tal-Kummissjoni Ewropea. Huwa jiddefinixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tal-UE.

Il-Kunsill tal-UE jirrappreżenta lill-gvernijiet tal-istati membri. Huwa magħruf ukoll b'mod informali bħala l-Kunsill tal-UE, dan hu fejn il-ministri nazzjonali minn kull pajjiż tal-UE jiltaqgħu biex jadottaw liġijiet u jikkoordinaw il-politika.