29/04/2017 Laqgħa

Fid-29 ta' April, 27 mexxejja tal-UE jiltaqgħu biex jaqblu dwar linji gwida għat-taħditiet li ġejjin dwar il-Brexit. Dan ser jiddefinixxi l-qafas tan-negozjati u jistabbilixxi l-pożizzjonijiet u l-prinċipji ġenerali tal-UE matul in-negozjati. Is-summit jaħbat xahar wara li r-Renju Unit innotifika uffiċjalment lill-UE bl-intenzjoni tiegħu li joħroġ.

25/04/2017 Stqarrija għall-istampa
27/04/2017 Stqarrija għall-istampa
Il-kontenut jidher bil-lingwa oriġinali jekk it-traduzzjoni ma tkunx disponibbli

Il-Kunsill Ewropew jikkonsisti mill-kapijiet ta' stat jew ta' gvern tal-istati membri tal-UE, flimkien mal-President tiegħu u l-President tal-Kummissjoni Ewropea. Huwa jiddefinixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tal-UE.

Il-Kunsill tal-UE jirrappreżenta lill-gvernijiet tal-istati membri. Huwa magħruf ukoll b'mod informali bħala l-Kunsill tal-UE, dan hu fejn il-ministri nazzjonali minn kull pajjiż tal-UE jiltaqgħu biex jadottaw liġijiet u jikkoordinaw il-politika.