18-20/09/2017 Laqgħa

Il-prijoritajiet ewlenin għall-UE huma t-tisħiħ tal-ordni globali bbażat fuq ir-regoli, it-trawwim tal-paċi, it-tisħiħ tal-kooperazzjoni fil-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-promozzjoni tad-diżarm nukleari. L-UE ser tavvanza n-negozjati dwar il-kwistjonijiet relatati mal-migrazzjoni, id-drittijiet tal-bniedem, il-klima u l-iżvilupp. Il-President Tusk ser ikollu laqgħat bilaterali ma’ mexxejja oħra fil-marġni tal-AĠNU.

 

Il-kontenut jidher bil-lingwa oriġinali jekk it-traduzzjoni ma tkunx disponibbli

Il-Kunsill Ewropew jikkonsisti mill-kapijiet ta' stat jew ta' gvern tal-istati membri tal-UE, flimkien mal-President tiegħu u l-President tal-Kummissjoni Ewropea. Huwa jiddefinixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tal-UE.

Il-Kunsill tal-UE jirrappreżenta lill-gvernijiet tal-istati membri. Huwa magħruf ukoll b'mod informali bħala l-Kunsill tal-UE, dan hu fejn il-ministri nazzjonali minn kull pajjiż tal-UE jiltaqgħu biex jadottaw liġijiet u jikkoordinaw il-politika.