25/07/2017 Stqarrija għall-istampa

L-Operazzjoni Sophia hija l-operazzjoni navali tal-UE li tfixkel il-mudell kummerċjali tal-faċilitaturi tad-dħul klandestin ta' migranti u t-traffikanti ta' bnedmin fil-Mediterran. Il-Kunsill estenda u emenda l-mandat tagħha billi żied mekkaniżmu ta’ monitoraġġ ta’ trainees, attivitajiet ta’ sorveljanza ġodda dwar it-traffikar illegali ta’ żejt u kondiviżjoni aħjar tal-informazzjoni dwar it-traffikar ta' bnedmin.

Il-kontenut jidher bil-lingwa oriġinali jekk it-traduzzjoni ma tkunx disponibbli

Il-Kunsill Ewropew jikkonsisti mill-kapijiet ta' stat jew ta' gvern tal-istati membri tal-UE, flimkien mal-President tiegħu u l-President tal-Kummissjoni Ewropea. Huwa jiddefinixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tal-UE.

Il-Kunsill tal-UE jirrappreżenta lill-gvernijiet tal-istati membri. Huwa magħruf ukoll b'mod informali bħala l-Kunsill tal-UE, dan hu fejn il-ministri nazzjonali minn kull pajjiż tal-UE jiltaqgħu biex jadottaw liġijiet u jikkoordinaw il-politika.