18-20/09/2017 Laqgħa

Filwaqt li jagħraf li n-NU hija l-aħjar għodda biex jiġu indirizzati l-kwistjonijiet globali, Donald Tusk iħeġġeġ ukoll lin-NU biex tkun aktar deċiżiva, determinata u magħquda fil-konfront tal-klima ta' sfida internazzjonali attwali. "Qegħdin niltaqgħu fi żmien meta d-dinja tinsab maqbuda bejn tama u biża’," stqarr il-President Tusk fl-Assemblea Ġenerali tan-NU. Huwa afferma mill-ġdid, “L-Unjoni Ewropea qatt mhi ser tieqaf taħdem ma’ u fi ħdan in-Nazzjonijiet Uniti”.

Il-kontenut jidher bil-lingwa oriġinali jekk it-traduzzjoni ma tkunx disponibbli

Il-Kunsill Ewropew jikkonsisti mill-kapijiet ta' stat jew ta' gvern tal-istati membri tal-UE, flimkien mal-President tiegħu u l-President tal-Kummissjoni Ewropea. Huwa jiddefinixxi d-direzzjoni u l-prijoritajiet politiċi ġenerali tal-UE.

Il-Kunsill tal-UE jirrappreżenta lill-gvernijiet tal-istati membri. Huwa magħruf ukoll b'mod informali bħala l-Kunsill tal-UE, dan hu fejn il-ministri nazzjonali minn kull pajjiż tal-UE jiltaqgħu biex jadottaw liġijiet u jikkoordinaw il-politika.