Laqgħa informali tal-kapijiet ta' stat jew ta' gvern tal-UE, f'Malta, 03/02/2017

Kunsill Ewropew
 • Kunsill Ewropew
 • 03/02/2017
 • Malta
 • Preseduta minn Donald Tusk
 • Direttorju tar-ritratti 

Informazzjoni għall-media

Riżultati ewlenin

Is-summit informali f’Malta, ospitat mill-Prim Ministru Malti Joseph Muscat u presedut mill-President tal-Kunsill Ewropew Donald Tusk, kien maqsum f’żewġ partijiet. Filgħodu, il-mexxejja qablu dwar miżuri biex jitwaqqaf il-fluss ta’ migranti irregolari mil-Libja lejn l-Italja. Wara nofsinhar huma ddiskutew it-tħejjijiet għas-60 anniversarju li jmiss tat-Trattati ta’ Ruma fil-25 ta’ Marzu 2017.

Kooperazzjoni UE-Libja: inwaqqfu l-fluss

Filgħodu, it-28 kap ta’ stat jew ta’ gvern tal-UE ddiskutew id-dimensjoni esterna tal-migrazzjoni. Huma adottaw id-Dikjarazzjoni ta’ Malta, li tiffoka fuq miżuri biex jitwaqqaf il-fluss ta’ migrazzjoni mil-Libja lejn l-Italja.

Fid-dikjarazzjoni huma nnotaw li fuq ir-rotta tal-Mediterran Ċentrali waslu aktar minn 181,000 migrant irregolari fl-2016, u l-għadd ta' persuni mejta jew li ma nstabux fuq il-baħar laħaq livell rekord ġdid kull sena mill-2013 'l hawn.

Bir-rebbiegħa fil-qrib, il-mexxejja ddeċidew li jieħdu azzjoni addizzjonali biex il-flussi migratorji jitnaqqsu b’mod sinifikanti, jitkisser il-mudell kummerċjali tal-faċilitaturi tad-dħul klandestin ta' persuni u jiġu salvati l-ħajjiet. B’mod partikolari, huma qablu li tiżdied il-kooperazzjoni mal-awtoritajiet Libjani.

"L-isforzi biex tiġi stabbilizzata l-Libja, issa huma aktar importanti minn qatt qabel, u l-UE ser tagħmel l-almu tagħha biex tikkontribwixxi għal dak l-objettiv. Fil-Libja, il-bini tal-kapaċità huwa essenzjali biex l-awtoritajiet jiksbu kontroll fuq il-fruntieri tal-art u tal-baħar u biex jikkumbattu l-attivitajiet ta' transitu u ta' faċilitazzjoni."

Id-Dikjarazzjoni ta’ Malta

Il-mexxejja tal-UE kkonfermaw l-appoġġ tagħhom għall-Kunsill tal-Presidenza u għall-Gvern ta’ Kunsens Nazzjonali appoġġat min-Nazzjonijiet Uniti. Huma ddikjaraw ukoll li jinsabu lesti biex jikkooperaw mal-komunitajiet reġjonali u lokali Libjani kif ukoll ma' organizzazzjonijiet internazzjonali attivi fil-pajjiż.

Il-prijoritajiet jinkludu:

 • taħriġ, attrezzar u appoġġ lill-gwardja tal-kosta nazzjonali Libjana u aġenziji rilevanti oħra.
 • aktar sforzi biex jiġi mfixkel il-mudell kummerċjali tal-faċilitaturi tad-dħul klandestin ta' persuni permezz ta’ aktar azzjoni operazzjonali bl-involviment tal-Libja u sħab internazzjonali rilevanti
 • titjib tas-sitwazzjoni soċjoekonomika tal-komunitajiet lokali fil-Libja, speċjalment fiż-żoni tal-kosta u fuq il-fruntieri tal-art Libjani fuq ir-rotot migratorji
 • żgurar ta' kapaċitajiet ta' akkoljenza u kundizzjonijiet adegwati għall-migranti fil-Libja, flimkien mal-UNHCR u l-IOM
 • appoġġ lill-IOM biex iżżid l-attivitajiet ta' ritorn volontarju
 • titjib tal-kampanji ta’ informazzjoni mmirati lejn il-migranti

Il-mexxejja enfasizzaw ukoll il-ħtieġa li jgħinu biex titnaqqas il-pressjoni fuq il-fruntiera tal-art tal-Libja billi tittejjeb il-kapaċità ta' ġestjoni tal-fruntieri tal-Libja u billi jaħdmu ma’ pajjiżi ġirien.

"Ilqajna l-Memorandum ta' Qbil iffirmat ilbieraħ mill-Prim Ministru Taljan u dak Libjan bħala sinjal ieħor importanti u inkoraġġanti li l-affarijiet waslu biex jinbidlu għall-aħjar", stqarr il-President Donald Tusk fil-konferenza stampa wara s-sessjoni ta' ħidma dwar il-migrazzjoni. "L-Unjoni Ewropea u l-azzjonijiet tagħna ser jappoġġaw lill-Italja u l-Libja. Hija r-responsabbiltà komuni tagħna."

Il-mexxejja laqgħu wkoll l-intenzjoni tal-Presidenza Maltija li mal-ewwel opportunità tippreżenta lill-Kunsill pjan konkret għall-implimentazzjoni biex il-ħidma titmexxa 'l quddiem u biex jiġi żgurat monitoraġġ mill-qrib tar-riżultati. Il-Kunsill Ewropew għandu jevalwa l-progress fl-approċċ ġenerali fil-laqgħat tiegħu f'Marzu u f'Ġunju 2017 abbażi ta' rapport mill-Presidenza Maltija.

Qabel is-summit, il-President Tusk iltaqa' ma' Fayez al-Sarraj, Prim Ministru tal-Libja. Huma ddiskutew il-modi possibbli għal kooperazzjoni aħjar bejn l-UE u l-Libja.

Ttħejjijiet tas-60 anniversarju tat-Trattati ta' Ruma

Is-sessjoni ta’ waranofsinhar kienet okkażjoni biex is-27 mexxej iħejju għas-60 anniversarju tat-Trattati ta' Ruma li ser jiġi ċċelebrat fil-25 ta’ Marzu 2017.

Id-diskussjonijiet komplew fuq ir-riflessjoni politika dwar il-futur tal-UE b'27 stat membru, li nbdew immedjatament wara li r-Renju Unit ivvota biex jitlaq mill-Unjoni Ewropea fit-23 ta’ Ġunju 2016 u li tkomplew fi Bratislava fis-16 ta’ Settembru 2016.

"Diskussjoni kostruttiva fis-summit ta' Malta dwar il-futur tal-UE27, l-importanza tal-għaqda u t-tħejjija għas-summit ta’ Ruma."

Il-President Donald Tusk fuq Twitter wara l-laqgħa

Fl-ittra tiegħu dwar il-futur tal-Ewropa li ntbagħtet lis-27 kap ta’ stat jew ta’ gvern fil-31 ta’ Jannar 2017, il-President Donald Tusk identifika tliet theddidiet ewlenin, perikolużi għall-istabbiltà tal-Ewropa. Dawn jinkludu:

 • is-sitwazzjoni ġeopolitika ġdida: Ċina dejjem aktar assertiva, il-politika aggressiva tar-Russja fil-konfront tal-Ukrajna u l-ġirien tagħha, gwerer, terrur u anarkija fil-Lvant Nofsani u fl-Afrika (bl-Iżlam radikali jassumi rwol prinċipali) u dikjarazzjonijiet li jqanqlu tħassib mill-amministrazzjoni Amerikana l-ġdida, kollha jrendu l-futur tagħna ferm imprevedibbli
 • is-sitwazzjoni interna: żieda fis-sentiment nazzjonalist kulma jmur aktar ksenofobiku, fl-UE nnifisha
 • l-atteġġament tal-elit pro-Ewropej: nuqqas ta’ fiduċja fl-integrazzjoni politika, sottomissjoni għal argumenti populisti u dubju fil-valuri fundamentali tad-demokrazija liberali

Fl-ittra, il-President Donald Tusk appella lill-mexxejja biex jibqgħu magħqudin.

"Irridu nagħmluha ċara daqs il-kristall li d-diżintegrazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma twassalx għar-restawr ta' xi sovranità mitika, sħiħa tal-istati membri tagħha, iżda għad-dipendenza reali u fattwali tagħhom fuq is-superpotenzi l-kbar: l-Istati Uniti, ir-Russja u ċ-Ċina. Huwa biss flimkien li nistgħu nkunu għalkollox indipendenti."

Aġġornat l-aħħar fi 14/02/2017