Is-60 anniversarju tat-Trattati ta' Ruma, 25/03/2017

Kunsill Ewropew
  • Kunsill Ewropew
  • 25/03/2017
  • Ruma
  • Preseduta minn Donald Tusk
  • Lista ta' parteċipanti 

Il-kapijiet ta’ stat jew ta’ gvern tal-UE ltaqgħu f’Ruma, l-Italja, fil-25 ta’ Marzu, għas-60 anniversarju tat-Trattati ta’ Ruma. Din kienet okkażjoni biex ikun hemm riflessjoni dwar l-istat tal-Unjoni Ewropea u l-futur tal-proċess ta’ integrazzjoni.

“Illum aħna qegħdin inġeddu f’Ruma l-alleanza unika ta’ nazzjonijiet ħielsa li tnediet 60 sena ilu mill-predeċessuri kbar tagħna”, qal il-President Donald Tusk waqt iċ-ċerimonja fil-Campidoglio. “F’dak iż-żmien ma ddiskutewx il-veloċità multipla, ma ħolqux punti ta’ ħruġ, iżda minkejja ċ-ċirkustanzi traġiċi tal-istorja reċenti, huma poġġew il-fiduċja tagħhom kollha fl-unità tal-Ewropa.”

Il-President Tusk enfasizza l-fatt li fil-jum tal-anniversarju, miljuni ta’ persuni madwar l-Ewropa kienu qed juru l-appoġġ tagħhom għall-UE.

“L-Unjoni Ewropea mhijiex dwar slogans, mhijiex dwar proċeduri, mhijiex dwar regolamenti. L-Unjoni tagħna hija l-garanzija li l-libertà, id-dinjità, id-demokrazija u l-indipendenza m’għadhomx biss il-ħolm tagħna, iżda r-realtà kwotidjana tagħna.”

Il-President Donald Tusk

Fi tmiem iċ-ċelebrazzjonijiet, il-mexxejja adottaw u ffirmaw id-Dikjarazzjoni ta’ Ruma li tistabbilixxi viżjoni konġunta għas-snin li ġejjin.

Fid-Dikjarazzjoni, huma enfasizzaw li l-Unjoni Ewropea hija Unjoni unika b’istituzzjonijiet komuni u valuri sodi, komunità ta’ paċi, libertà, demokrazija, drittijiet tal-bniedem u l-istat tad-dritt, forza ekonomika kbira b’livelli bla preċedent ta’ protezzjoni soċjali u benesseri.

“L-unità Ewropea bdiet bħala l-ħolma ta’ ftit nies, saret it-tama ta’ ħafna. Dakinhar l-Ewropa reġgħet saret waħda. Illum, ninsabu magħqudin u aktar b’saħħitna: mijiet ta’ miljuni ta’ persuni madwar l-Ewropa kollha jibbenefikaw mill-fatt li jgħixu f’Unjoni mkabbra li għelbet il-firdiet antiki.”

Id-Dikjarazzjoni ta' Ruma 

Il-mexxejja ddikjaraw li, konxji mit-tħassib taċ-ċittadini tal-UE, huma jimpenjaw ruħhom lejn l-Aġenda ta’ Ruma, u wegħdu li jaħdmu għal:

  • Ewropa sikura u sigura
  • Ewropa għanja u sostenibbli
  • Ewropa soċjali
  • Ewropa aktar b’saħħitha fix-xena globali

“L-Ewropa bħala entità politika jew ser tkun magħquda, jew mhi ser teżisti xejn. Ewropa magħquda biss tista’ tkun Ewropa sovrana għall-bqija tad-dinja,” qal il-President Tusk.

Kuntest

It-Trattati ta' Ruma kienu t-trattati kostituttivi li jistabbilixxu l-Komunità Ekonomika Ewropea (KEE) u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (KEEA), li ġew iffirmati fil-25 ta' Marzu 1957 u daħlu fis-seħħ fl-1 ta' Jannar 1958.

Bi strutturi istituzzjonali li jixbhu lil dawk tal-Komunità Ewropea tal-Faħam u l-Azzar (KEFA), il-komunitajiet il-ġodda kienu jinkludu wkoll erba' istituzzjonijiet: Kummissjoni, Kunsill u, kondiviżi flimkien mal-KEFA, Assemblea u Qorti.

L-ewwel laqgħa tal-Kunsill tal-KEE saret fil-25 ta' Jannar 1958 b'Victor Larock, il-Ministru Belġjan għall-Affarijiet Barranin, bħala president.

Informazzjoni għall-media

Aġġornat l-aħħar fi 27/03/2017