Kunsill Ewropew (Art. 50), 22/06/2017

Kunsill Ewropew
  • Kunsill Ewropew
  • 22/06/2017
  • Preseduta minn Donald Tusk

Il-Kunsill Ewropew (Artikolu 50), fil-format ta' UE 27, irrieżamina l-aħħar żviluppi fin-negozjati wara n-notifika tar-Renju Unit skont l-Artikolu 50 TUE.

Fil-marġni ta' din il-laqgħa, il-mexxejja tal-UE 27 approvaw il-proċedura għar-rilokazzjoni tal-aġenziji tal-UE li bħalissa jinsabu fir-Renju Unit.

Aġġornat l-aħħar fi 23/06/2017