Kunsill Ewropew (Art. 50), 20/10/2017

Kunsill Ewropew
  • Kunsill Ewropew
  • 20/10/2017
  • Preseduta minn Donald Tusk

Il-Kunsill Ewropew (Artikolu 50), fil-format ta' UE 27, ser jirrieżamina l-aħħar żviluppi fin-negozjati wara li r-Renju Unit innotifika l-intenzjoni tiegħu li jħalli l-UE.

Aġġornat l-aħħar fi 05/10/2017