Il-Ħames Summit bejn l-Unjoni Afrikana u l-UE, 29-30/11/2017

Summit internazzjonali
 • Summit internazzjonali
 • 29-30/11/2017
 • Abidjan

Informazzjoni għall-media

Tista' tintalab akkreditazzjoni għas-summit sas-17 ta’ Novembru fuq il-paġna ta’ hawn taħt:

Segwi #AUEU

Ninvestu fiż-żgħażagħ għal futur sostenibbli

Il-ħames summit bejn l-Unjoni Afrikana u l-Unjoni Ewropea (UA-UE) ser isir fid-29 u t-30 ta' Novembru 2017 f'Abidjan, il-Kosta tal-Avorju.

L-2017 hija sena deċiżiva għar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Afrika, peress li għaddew għaxar snin mill-adozzjoni tal-Istrateġija konġunta Afrika-UE.

Is-summit UA-UE ser ikun mument importanti u opportunità biex jissaħħu r-rabtiet politiċi u ekonomiċi bejn iż-żewġ kontinenti.

Waqt is-summit, il-mexxejja Afrikani u tal-UE ser jiddiskutu l-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Afrika, u ser jiffukaw fuq l-investiment fiż-żgħażagħ. Din hija prijorità ewlenija għall-Afrika u għall-UE billi 60 % tal-popolazzjoni Afrikana hija taħt l-età ta’ 25 sena.

Waqt is-summit ser jiġu diskussi prijoritajiet oħra tas-sħubija bejn l-UE u l-Afrika. Dawn ser jinkludu:

 • il-paċi u sigurtà
 • il-governanza inkluż id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem, il-migrazzjoni u l-mobbiltà
 • l-investiment u l-kummerċ
 • l-iżvilupp tal-ħiliet
 • il-ħolqien ta' impjiegi

Avvenimenti sekondarji

Peress li ż-żgħożija hija t-tema ċentrali tas-summit, iż-żgħażagħ ser ikunu involuti b’mod attiv fit-tħejjija għal-laqgħa tal-mexxejja f’Abidjan.

Ir-raba' summit taż-żgħażagħ bejn l-Afrika u l-Ewropa laqqa’ flimkien 120 mexxej taż-żgħażagħ f’Abidjan bejn id-9 u l-11 ta’ Ottubru. Huma qablu dwar dikjarazzjoni b’rakkomandazzjonijiet għas-summit ta’ Novembru.

Abbażi ta’ din id-dikjarazzjoni, 36 żagħżugħ miż-żewġ kontinenti ser ikomplu b'din il-ħidma permezz tal-inizjattiva "youth plug-in" tal-UA u l-UE. Mit-12 ta’ Ottubru sad-29 ta’ Novembru, dawn ser jiżviluppaw proposti għas-summit.

Barra minn hekk, is-6 forum kummerċjali bejn l-UE u l-Afrika ser isir fis-27 ta’ Novembru f’Abidjan. L-objettiv tiegħu huwa li tingħata spinta lill-investiment li jippromovi l-iżvilupp fl-Afrika. L-intraprendituri żgħażagħ u nisa ser ikunu punt fokali għad-diskussjonijiet waqt il-forum kummerċjali.

Il-forum tas-soċjetà ċivili Afrika-UE sar aktar kmieni din is-sena fil-11 u t-13 ta’ Lulju f’Tuneż. Dan kien it-tielet edizzjoni tal-forum li laqqa' flimkien organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili miż-żewġ kontinenti. Adottaw dikjarazzjoni li tenfasizza l-importanza tal-parteċipazzjoni tas-soċjetà ċivili fir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Afrika.

L-UE u l-Afrika f’numri

L-UE u l-istati membri tagħha huma l-akbar kontributur fil-promozzjoni tal-iżvilupp, l-istabbiltà u l-paċi fl-Afrika:

 • €21 biljun f'għajnuna għall-iżvilupp ingħataw lill-Afrika fl-2016 mill-UE u l-istati membri tagħha, l-akbar donaturi ta' għajnuna fil-kontinent
 • €32 biljun ġew investiti fl-Afrika fl-2015 minn kumpaniji tal-UE, li jikkorrispondu għal madwar terz tal-investiment globali barrani dirett fl-Afrika
 • €3.35 biljun huma allokati lill-fond Ewropew għall-iżvilupp sostenibbli, li għandhom jattiraw sa €44 biljun f'investiment
 • 7 missjonijiet ċivili u militari ntbagħtu madwar l-Afrika
 • €1.4 biljun huma impenjati għal programmi edukattivi fl-Afrika mill-2014 sal-2020

Is-Summit preċedenti

Fl-2014, ir-raba' summit UA-UE laqqa' flimkien aktar minn 60 mexxej mill-UE u mill-Afrika biex jiddiskutu l-futur tar-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Afrika u jsaħħu r-rabtiet bejn iż-żewġ kontinenti.

Ara wkoll

Aġġornat l-aħħar fi 17/10/2017