Is-Serbja

Sistema politika: Repubblika parlamentari
Belt kapitali: Belgrad
Medda totali: 88 361 km2
Popolazzjoni: 7 120 666 (stimi mill-2011)
Munita: dinar Serb (RSD)

Status tan-negozjati

2012 - status ta' kandidat għall-UE

L-applikazzjoni tas-Serbja għas-sħubija fl-UE ġiet ippreżentata fid-19 ta' Diċembru 2009.

Fil-laqgħa tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2010, il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni biex tressaq lill-Kunsill l-opinjoni tagħha dwar l-applikazzjoni tas-Serbja.

Fit-12 ta' Ottubru 2011, il-Kummissjoni tat opinjoni pożittiva u rrakkomandat li s-Serbja tingħata l-istatus ta' pajjiż kandidat.

Fid-9 ta' Diċembru 2011, il-Kunsill Ewropew talab lill-Kunsill biex jeżamina u jikkonferma li s-Serbja kienet kompliet turi impenn u tikseb aktar progress f'għadd ta' oqsma. Il-Kunsill imbagħad intalab jieħu deċiżjoni fi Frar 2012 dwar l-għoti ta' status ta' kandidat lis-Serbja, sabiex tiġi kkonfermata mil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2012.

Fl-1 ta' Marzu 2012, il-Kunsill Ewropew ta lis-Serbja l-istatus ta' pajjiż kandidat.

Jannar 2014 - bidu tan-negozjati tal-adeżjoni

Fis-27 u t-28 ta' Ġunju 2013, il-Kunsill Ewropew qabel li jibda negozjati tal-adeżjoni mas-Serbja mhux aktar tard minn Jannar 2014.

Fit-22 ta' Lulju 2013, il-Kunsill adotta deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-istati membri tagħha, u r-Repubblika tas-Serbja. Il-ftehim daħal fis-seħħ fl-1 ta' Settembru 2013.

Il-Kunsill qabel dwar qafas għan-negozjati mas-Serbja fis-17 ta' Diċembru 2013.

Laqgħat tal-Konferenza ta' Adeżjoni

Fil-21 ta' Jannar 2014, l-ewwel laqgħa tal-Konferenza mas-Serbja dwar l-Adeżjoni fil-livell ministerjali fetħet in-negozjati tal-adeżjoni. Minn dakinhar, saru ħames laqgħat tal-Konferenza dwar l-Adeżjoni fil-livell ministerjali fi Brussell. Infetħu għan-negozjati 10 minn 35 kapitolu ta' negozjar u żewġ kapitoli minnhom diġà ngħalqu proviżorjament.

Is-sitt laqgħa tal-Konferenza mas-Serbja dwar l-Adeżjoni fil-livell ministerjali saret fl-20 ta' Ġunju 2017. Fil-konferenza nfetħu n-negozjati dwar:

  • Kapitolu 7, dwar il-liġi dwar il-proprjetà intellettwali
  • Kapitolu 29, dwar l-unjoni doganali

Fir-rigward tan-negozjati dwar il-kapitoli 7 u 29, l-Unjoni eżaminat mill-qrib l-istat ta' tħejjija attwali tas-Serbja. Bil-fehim li s-Serbja għandha tkompli tagħmel progress fl-allinjament mal-acquis u fl-implimentazzjoni tiegħu f'dawn il-kapitoli, l-UE nnotat li hemm punti ta' riferiment li għandhom jintlaħqu għall-għeluq proviżorju ta' dawn il-kapitoli.

Barra minn hekk, l-UE ssottolinjat li ser tiddedika attenzjoni partikolari għall-monitoraġġ tal-kwistjonijiet speċifiċi kollha msemmijin fil-pożizzjonijiet komuni tagħha. Il-monitoraġġ tal-progress fl-allinjament mal-acquis u l-implimentazzjoni tiegħu ser ikompli matul in-negozjati kollha. Il-Konferenza ser ikollha terġa' lura għal dawn il-kapitoli f'ħin xieraq.