Aħna nużaw il-cookies biex niżguraw li nagħtuk l-aħjar esperjenza ta' browsing fis-sit elettroniku tagħna. Sir af aktar dwar kif nużaw il-cookies u kif tista' tbiddel il-konfigurazzjoni tiegħek.

Is-Serbja

Sistema politika:  Repubblika parlamentari 
Belt kapitali:  Belgrad 
Medda totali:  88 361 km2 
Popolazzjoni:  7 120 666 (stimi mill-2011) 
Munita:  dinar Serb (RSD)

Status tan-negozjati

2012 - status ta' kandidat għall-UE

L-applikazzjoni tas-Serbja għas-sħubija fl-UE ġiet ippreżentata fid-19 ta' Diċembru 2009.

Fil-laqgħa tiegħu tal-25 ta' Ottubru 2010, il-Kunsill stieden lill-Kummissjoni biex tressaq lill-Kunsill l-opinjoni tagħha dwar l-applikazzjoni tas-Serbja.

Fit-12 ta' Ottubru 2011 il-Kummissjoni tat opinjoni pożittiva u rrakkomandat li s-Serbja tingħata l-istatus ta' pajjiż kandidat.

Fid-9 ta' Diċembru 2011, il-Kunsill Ewropew talab lill-Kunsill biex jeżamina u jikkonferma li s-Serbja kienet kompliet turi impenn u tikseb aktar progress f'għadd ta' oqsma. Il-Kunsill imbagħad intalab jieħu deċiżjoni fi Frar 2012 dwar l-għoti ta' status ta' kandidat lis-Serbja, sabiex tiġi kkonfermata mil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew ta' Marzu 2012.

Fl-1 ta' Marzu 2012, il-Kunsill Ewropew ta lis-Serbja l-istatus ta' pajjiż kandidat.

Jannar 2014 - bidu tan-negozjati tal-adeżjoni

Fis-27 u t-28 ta' Ġunju 2013, il-Kunsill Ewropew qabel li jibda negozjati tal-adeżjoni mas-Serbja mhux aktar tard minn Jannar 2014.

Fit-22 ta' Lulju 2013 il-Kunsill adotta deċiżjoni tal-Kunsill u tal-Kummissjoni dwar il-konklużjoni tal-Ftehim ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-istati membri tagħha u r-Repubblika tas-Serbja. Il-ftehim daħal fis-seħħ fl-1 ta' Settembru 2013.  
   
Il-Kunsill qabel dwar qafas għan-negozjati mas-Serbja fis-17 ta' Diċembru 2013.

Laqgħat tal-Konferenza ta' Adeżjoni

Fil-21 ta' Jannar 2014, l-ewwel laqgħa tal-Konferenza ta' Adeżjoni mas-Serbja fil-livell ministerjali fetħet in-negozjati tas-sħubija.

It-tieni laqgħa tal-Konferenza ta' Adeżjoni mas-Serbja fil-livell ministerjali saret fl-14 ta' Diċembru 2015. Fil-konferenza nfetħu n-negozjati dwar żewġ kapitoli:

* Dan l-isem huwa mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet dwar l-istatus, u huwa konformi mal-UNSCR 1244/1999 u l-opinjoni tal-QIĠ dwar id-dikjarazzjoni tal-indipendenza tal-Kosovo.

  • il-Kapitolu 32, dwar il-kontroll finanzjarju
  • il-Kapitolu 35, dwar affarijiet oħra: Punt 1, dwar in-normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet bejn is-Serbja u l-Kosovo*

It-tieni laqgħa tal-Konferenza ta' Adeżjoni tat bidu għan-negozjati sostanzjali, peress li dawn huma l-ewwel żewġ kapitoli li nfetħu.