Brexit

 

Fid-29 ta' Marzu 2017, ir-Renju Unit innotifika formalment lill-Kunsill Ewropew bl-intenzjoni tiegħu li jħalli l-UE.

Dokumenti ewlenin għan-negozjati dwar Brexit

2017

12 ta' Ottubru 2017

Il-ħames ċiklu ta' negozjati bejn l-UE u r-Renju Unit

Fid-9 ta' Ottubru 2017 beda l-ħames ċiklu ta' negozjati dwar Brexit fi Brussell. Michel Barnier, il-Kap Negozjatur tal-UE, u David Davis, Segretarju tal-Istat tar-Renju Unit għall-Ħruġ mill-Unjoni Ewropea kkonkludew iċ-ċiklu ta' negozjati fit-12 ta' Ottubru 2017. Il-Kap Negozjatur tal-UE nnota li għalkemm iċ-ċiklu sar f'atmosfera kostruttiva, ma sar ebda pass kbir 'il quddiem.

Fir-rigward tad-drittijiet taċ-ċittadini, l-UE u r-Renju Unit għandhom objettivi komuni:

 • li l-ftehim ta' ħruġ għandu effett dirett, li huwa essenzjali biex id-drittijiet taċ-ċittadini kollha jiġu effettivament iggarantiti.
 • li l-interpretazzjoni ta' dawn id-drittijiet tkun kompletament konsistenti fl-Unjoni Ewropea u fir-Renju Unit.

L-UE għad trid teżamina l-proposta tar-Renju Unit għal proċedura amministrattiva ġdida u simplifikata li permezz tagħha ċittadini tal-UE fir-Renju Unit jasserixxu d-drittijiet tagħhom. L-UE insistiet li tali proċedura għandha tkun mingħajr xkiel u sempliċi kemm jista' jkun.

Dwar l-Irlanda:

 • ittieħdu passi fl-issoktar taż-Żona Komuni għall-Ivvjaġġar
 • jenħtieġ fehim aħjar sabiex jiġu identifikati s-soluzzjonijiet għall-isfidi li jirriżultaw mill-kooperazzjoni Tramuntana-Nofsinhar
 • intlaħaq qbil dwar is-sitt prinċipji proposti mill-UE sabiex jipproteġu l-Ftehim tal-Ġimgħa l-Kbira fid-dimensjonijiet kollha tiegħu

Dwar is-saldu finanzjarju:

 • wara li kkonferma li ser jonora l-impenji li għamel matul il-perjodu tas-sħubija tiegħu, ir-Renju Unit ikkonferma li din il-ġimgħa ma kienx f'pożizzjoni li jiċċara liema impenji.
 • għaldaqstant, saru diskussjonijiet tekniċi iżda ma sar ebda avvanz fin-negozjati, u Michel Barnier indika t-tħassib li qed jiżdied fir-rigward l-impass dwar din il-kwistjoni.

F'dan l-isfond, Michel Barnier ikkonkluda li ma kienx f'pożizzjoni li jirrakkomanda lill-Kunsill Ewropew biex il-ġimgħa d-dieħla jiftaħ diskussjonijiet dwar ir-relazzjoni futura.

 

26 ta' Settembru

Il-President Donald Tusk jiltaqa’ mal-Prim Ministru Theresa May f'Londra

Il-President tal-Kunsill Ewropew iltaqa’ mal-Prim Ministru tar-Renju Unit f’Londra, waqt ir-raba’ ċiklu ta’ negozjati sar fi Brussell.

Il-President Donald Tusk esprima ottimiżmu kawt dwar it-ton kostruttiv u aktar realistiku tad-diskors tal-Prim Ministru f’Firenze l-ġimgħa ta’ qabel u dwar id-diskussjoni tagħhom f’Londra.

Madankollu rigward il-progress li sar, huwa stqarr:

"Kieku llum l-istati membri kellhom isaqsuni, ngħidilhom li għadu ma sarx 'progress suffiċjenti'."

Il-President Donald Tusk 

31 ta' Awwissu

It-tielet ċiklu ta’ negozjati

Fit-28 ta’ Awwissu 2017 beda t-tielet ċiklu ta' negozjati dwar Brexit fi Brussell. Michel Barnier, Kap Negozjatur tal-UE, u David Davis, Segretarju tal-Istat għall-Ħruġ mill-Unjoni Ewropea tar-Renju Unit fetħu n-negozjati. Matul dan iċ-ċiklu, tkompliet il-ħidma fuq il-kwistjonijiet ewlenin għal irtirar ordnat tar-Renju Unit:

 • dwar id-drittijiet taċ-ċittadini, l-UE u r-Renju Unit komplew jeżaminaw u jqabblu l-pożizzjonijiet rispettivi, b’mod partikolari, kwistjonijiet li ma ġewx diskussi fiċ-ċikli ta' qabel bħall-kwalifiki professjonali u d-drittijiet ekonomiċi. L-eżitu ta’ dawn id-diskussjonijiet huwa rifless f’dokument ta' paragun aġġornat li ż-żewġ partijiet qablu dwaru matul iċ-ċiklu
 • dwar il-kwistjoni tas-saldu finanzjarju, iż-żewġ naħat komplew id-diskussjonijiet mibdija fiċ-ċikli ta' qabel, b'mod partikolari billi qabblu l-analiżi legali rispettiva ta' kull naħa tal-obbligi tar-Renju Unit lejn l-UE

 • saru diskussjonijiet dwar l-Irlanda u dwar il-governanza ġenerali tal-ftehim dwar il-ħruġ

 • in-negozjaturi ddiskutew ukoll kwistjonijiet oħra b'rabta mas-separazzjoni (Euratom, prodotti mqiegħda fis-suq, proċeduri tal-Unjoni li jinsabu għaddejjin, kooperazzjoni ġudizzjarja f’materji ċivili u kriminali)

 

20 ta' Lulju

It-tieni ċiklu ta' negozjati bejn l-UE u r-Renju Unit

Fl-20 ta’ Lulju 2017, Michel Barnier, in-Negozjatur Ewlieni għall-UE, u David Davis, Segretarju tal-Istat għall-Ħruġ mill-Unjoni Ewropea, kkonkludew it-tieni ċiklu tan-negozjati dwar Brexit. L-għan ta’ dan iċ-ċiklu ta’ erbat ijiem, li sar fi Brussell, kien li jippreżenta l-pożizzjonijiet rispettivi.

Wara ċ-ċiklu ta’ negozjati, ġiet ippubblikata nota li identifikat il-punti ta’ qbil u nuqqas ta' qbil dwar il-kwistjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini.

22 ta' Ġunju

Kunsill Ewropew (Artikolu 50)

Fit-22 ta' Ġunju, il-Kunsill Ewropew (Artikolu 50), fil-format ta' UE 27, eżamina l-aħħar żviluppi fin-negozjati wara n-notifika tar-Renju Unit skont l-Artikolu 50 TUE.

Fil-marġni ta' din il-laqgħa, il-mexxejja tal-UE 27 approvaw il-proċedura għar-rilokazzjoni tal-aġenziji tal-UE li bħalissa jinsabu fir-Renju Unit.

20 ta' Ġunju

Kunsill Affarijiet Ġenerali (Art. 50)

Il-Kunsill, fil-format UE27, ġie informat mill-Kummissjoni dwar l-ewwel ċiklu ta' negozjati tal-Brexit mar-Renju Unit. Il-ministri ddiskutew is-sitwazzjoni attwali tat-taħditiet tal-Brexit u t-triq ’il quddiem.

Fil-marġini tal-laqgħa tal-Kunsill, il-ministri tal-UE27 iddiskutew il-proċedura biex tittieħed deċiżjoni dwar ir-rilokazzjoni taż-żewġ aġenziji tal-UE li huma bbażati fir-Renju Unit.

Il-mexxejja tal-UE27 huma mistennija japprovaw il-proċedura, fil-marġni tal-Kunsill Ewropew (Artikolu 50) fit-22 ta’ Ġunju.

Din il-proċedura ser tikkonsisti minn:

 • sejħa għal offerti mill-istati membri
 • valutazzjoni mill-Kummissjoni abbażi ta’ kriterji oġġettivi
 • deċiżjoni finali mis-27 stat membru permezz ta’ vot fil-ħarifa tal-2017

19 ta' Ġunju

Il-bidu tan-negozjati bejn l-UE u r-Renju Unit

Fid-19 ta’ Ġunju 2017, Michel Barnier, in-Negozjatur Ewlieni għall-UE, u David Davis, Segretarju tal-Istat għall-Ħruġ mill-Unjoni Ewropea nedew l-ewwel rawnd tan-negozjati tal-Brexit. Dan l-avveniment ta’ ġurnata sar fi Brussell.

Minbarra l-istruttura tan-negozjati u l-kwistjonijiet futuri, il-ftuħ tan-negozjati ffoka fuq:

 • kwistjonijiet relatati mad-drittijiet taċ-ċittadini
 • is-saldu finanzjarju
 • il-fruntiera tal-Irlanda ta’ Fuq
 • kwistjonijiet oħra tas-separazzjoni

Flimkien mar-rappreżentanti tal-Kummissjoni Ewropea, kienu preżenti wkoll rappreżentanti tal-President tal-Kunsill Ewropew li pparteċipaw fi rwol sekondarju fin-negozjati. In-negozjatur tal-Unjoni ser jirrapporta sistematikament lill-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill u lill-korpi preparatorji tiegħu.

22 ta' Mejju

Kunsill Affarijiet Ġenerali (Artikolu 50)

Fit-22 ta' Mejju, il-Kunsill, imlaqqa' fil-format tal-UE27, adotta deċiżjoni li tawtorizza l-ftuħ tan-negozjati dwar il-Brexit mar-Renju Unit. Id-deċiżjoni nnominat ukoll il-Kummissjoni Ewropea bħala n-negozjatur tal-UE.

Il-Kunsill adotta wkoll direttivi ta' negozjar (mandat għall-Kummissjoni), maħsubin għall-ewwel fażi tan-negozjati.

Adotta wkoll deċiżjoni biex jitwaqqaf grupp ta’ ħidma ad hoc li ser jgħin lill-Kunsill u l-Coreper fi kwistjonijiet relatati mal-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni.

17 ta' Mejju

L-ambaxxaturi tal-UE27 japprovaw prinċipji ta’ trasparenza

Il-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti (Coreper), li ltaqa’ f’format tal-UE27, approva prinċipji gwida għal trasparenza fin-negozjati dwar Brexit. Dawn il-prinċipji ser jiffaċilitaw skrutinju pubbliku effettiv tan-negozjati bla preċedent li ġejjin.

Id-dokumenti kollha ta’ negozjar tan-negozjatur tal-UE (il-Kummissjoni) kondiviżi mal-Kunsill, il-Parlament Ewropew jew ir-Renju Unit ser jiġu rilaxxati lill-pubbliku, fil-limiti tal-liġi tal-UE.

Ir-regoli dwar it-trasparenza u l-aċċess pubbliku għad-dokumenti ser japplikaw għad-dokumenti kollha fil-kuntest tan-negozjati dwar Brexit.

3 ta' Mejju

Il-Kummissjoni Ewropea tirrakkomanda abbozz ta' direttivi ta' negozjati

Il-Kummissjoni ppreżentat lill-Kunsill (fil-livell tal-Coreper) rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar in-negozjati għall-Brexit. Din tinkludi abbozz ta' direttivi ta’ negozjati (mandat dettaljat għall-Kummissjoni).

Abbażi ta' din ir-rakkomandazzjoni, il-Kunsill Affarijiet Ġenerali tat-22 ta' Mejju 2017 mistenni jawtorizza l-ftuħ tan-negozjati, jinnomina lill-Kummissjoni bħala n-negozjatur tal-UE u jadotta d-direttivi ta' negozjati.

29 ta’ April

Kunsill Ewropew Straordinarju (Art. 50)

Fid-29 ta’ April, il-mexxejja tal-UE27 iltaqgħu fl-ewwel summit wara li r-Renju Unit uffiċjalment attiva l-Art. 50. B’mod unanimu adottaw linji gwida għat-taħditiet li jmiss dwar Brexit. Dawn ser jiddefinixxu l-qafas tan-negozjati u jistabbilixxu l-pożizzjonijiet u l-prinċipji ġenerali tal-UE.

27 ta’ April

Kunsill Affarijiet Ġenerali (Art. 50)

Il-Kunsill, f'format ta' UE27, iffinalizza t-tħejjijiet għal-laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew (Art.50) tad-29 ta' April billi ddiskuta l-abbozz tal-linji gwida għan-negozjati dwar il-Brexit.

6 ta’ April

Il-President Donald Tusk jiltaqa’ mal-Prim Ministru Theresa May f'Londra

Il-President tal-Kunsill Ewropew iltaqa’ mal-Prim Ministru tar-Renju Unit ġimgħa wara n-notifika uffiċjali tal-Artikolu 50.

"Qed niltaqa' ma' Theresa May biex jiġi żgurat li t-taħditiet dwar Brexit jibdew fuq sieq tajba. It-tnejn qbilna li nibqgħu f'kuntatt regolari matul il-proċess kollu."

Il-President Donald Tusk

31 ta' Marzu

Jintbagħat l-abbozz ta' linji gwida għan-negozjati lill-mexxejja

L-abbozz ta' linji gwida nħareġ fil-31 ta' Marzu 2017. Il-President Tusk iddeskriva l-elementi ewlenin tal-proposta fil-laqgħa għall-istampa li saret dakinhar f'Malta.

"L-UE27 ma jieħdux u mhux ser jieħdu approċċ li jikkastiga. Il-Brexit fih innifsu diġà jikkastiga biżżejjed. Wara aktar minn erbgħin sena magħqudin, nafuh lil xulxin li nagħmlu minn kollox biex dan id-divorzju jimxi bl-aħjar mod possibbli."

Il-President Donald Tusk 

Il-Kunsill Ewropew speċjali (Artikolu 50), fil-format UE27, ser jiltaqa' fid-29 ta' April 2017 biex jaqbel dwar it-test finali tal-linji gwida.

29 ta’ Marzu

Ir-Renju Unit jiskatta l-Artikolu 50 biex iħalli l-Unjoni Ewropea

Ir-Renju Unit innotifika formalment lill-Kunsill Ewropew bl-intenzjoni tiegħu li jħalli l-UE.

Il-Kunsill Ewropew adotta stqarrija fir-rigward tan-notifika tal-UE.

Jiddispjaċina li r-Renju Unit ser iħalli l-Unjoni Ewropea, iżda aħna lesti għall-proċess li issa ser ikollna nsegwu. (...) F’dawn in-negozjati l-Unjoni ser taġixxi bħala entità waħda u ser tippreserva l-interessi tagħha. L-ewwel prijorità tagħna ser tkun li tiġi minimizzata l-inċertezza kkawżata mid-deċiżjoni tar-Renju Unit għaċ-ċittadini, in-negozji u l-istati membri tagħna.

Kunsill Ewropew, 29 ta' Marzu 2017

21 ta’ Marzu

Il-President Tusk isejjaħ Kunsill Ewropew dwar il-Brexit fid-29 ta’ April 2017

Il-Kunsill Ewropew speċjali, f'format ta' UE27, ser jadotta l-linji gwida għat-taħditiet dwar il-Brexit. "Jeħtieġ li nagħmlu dak kollu li huwa possibbli sabiex il-proċess tad-divorzju jkun wieħed tal-anqas tbatija għall-UE," qal il-President Tusk.

L-appell tal-President Tusk sar bi tweġiba għat-tħabbira minn Londra dwar l-intenzjoni tagħha li tattiva l-Artikolu 50 fid-29 ta’ Marzu 2017.

2016

15 ta' Diċembru

Proċedura ta' negozjar

Infografika - Proċess tal-Brexit

Infografika dwar il-proċess tal-Brexit

Fil-laqgħa informali tagħhom f'Diċembru 2016, is-27 mexxej u l-Presidenti tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni ħarġu dikjarazzjoni, li fiha stqarru li jinsabu lesti biex jibdew in-negozjati mar-Renju Unit hekk kif ir-Renju Unit ikun ta n-notifika skont l-Artikolu 50.

Huma qablu wkoll dwar il-proċedura li ġejja għat-taħditiet li ser isiru dwar il-Brexit:

 1. Ir-Renju Unit jattiva l-Artikolu 50 billi javża lill-Kunsill Ewropew dwar il-ħsieb tiegħu li jitlaq.
 2. Il-mexxejja tas-27 pajjiż tal-UE adottaw 'linji gwida', li jinkludu prinċipji u pożizzjonijiet ġenerali, għan-negozjati. Huma ser jaġġornaw dawn il-linji gwida matul in-negozjati, kif meħtieġ.
 3. Wara rakkomandazzjoni mill-Kummissjoni, il-Kunsill Affarijiet Ġenerali jawtorizza l-ftuħ tan-negozjati.
 4. Il-Kunsill jadotta direttivi ta' negozjati dwar is-sustanza u dwar l-arranġamenti istituzzjonali dettaljati. Dawn jistgħu jiġu emendati u jistgħu jsiru żidiet magħhom matul in-negozjati.
 5. Il-Kunsill ser jaħtar lill-Kummissjoni bħala n-negozjatur tal-Unjoni li ser jinnegozja f'isem is-27 pajjiż. Il-Kummissjoni nnominat lil Michel Barnier bħala n-negozjatur ewlieni. Ser tirrapporta lura lill-mexxejja u lill-Kunsill matul in-negozjati u ser iżżomm ukoll lill-Parlament Ewropew "infurmat mill-qrib u regolarment".
 6. Il-Kunsill u l-korpi ta' tħejjija tiegħu ser jiżguraw li n-negozjati jsiru f'konformità mal-linji gwida mogħtija mis-27 pajjiż tal-UE. Hu ser jagħti gwida lill-Kummissjoni.

"Adottajna l-istruttura organizzattiva fejn il-Kunsill Ewropew iżomm il-kontroll politiku fuq il-proċess, u l-Kummissjoni tkun in-negozjatur tal-Unjoni", qal il-President Tusk wara l-laqgħa.

29 ta' Novembru

Tusk iwieġeb għat-tħassib tal-MPs tar-Renju Unit dwar l-istatus taċ-ċittadini tal-UE u tar-Renju Unit

Il-President Donald Tusk wieġeb lill-MPs tar-Renju Unit dwar it-tħassib tagħhom rigward l-istatus taċ-ċittadini tal-UE fir-Renju Unit u taċ-ċittadini tar-Renju Unit li jgħixu u jaħdmu fl-Ewropa.

"Fl-ittra tagħkom tlabtuni nsolvi 'din il-kwistjoni darba għal dejjem' fil-Kunsill Ewropew f'Diċembru. Fir-realtà dan ikun ifisser li n-negozjati jkunu bdew diġà f'Diċembru. L-UE tinsab lesta tagħmel hekk, iżda dan jista' jsir biss bil-kondizzjoni li jkun ġie attivat l-Artikolu 50. (...) id-deċiżjoni dwar l-attivazzjoni tal-Artikolu 50 tappartjeni biss lir-Renju Unit, u dan nirrispettawh kompletament.

"L-istess bħalkom, nixtieq nevita s-sitwazzjoni fejn iċ-ċittadini jsiru 'pedini tan-negozjar' fil-proċess tan-negozjati. Biex dan ma jseħħx, ser ikollna bżonn soluzzjonijiet preċiżi u komprensivi li, aktar milli espressjonijiet li jinstemgħu sbieħ, jipprovdu liċ-ċittadini garanziji ġenwini ta' sigurtà."

13 ta' Ottubru

"Hard Brexit" jew "no Brexit", jgħid Tusk

"L-unika alternattiva reali għal 'hard Brexit' hija 'no Brexit'. Anke jekk illum kważi ħadd ma jemmen f’din il-possibbiltà", qal il-President tal-Kunsill Ewropew, Donald Tusk, fid-diskors tiegħu fil-European Policy Centre fi Brussell.

Huwa qal li l-kompitu ewlieni matul in-negozjati tat-tluq ser ikun li jitħarsu l-interessi tal-UE u l-interessi ta’ kull wieħed mis-27 pajjiż. Saħaq ukoll li l-aċċess għas-suq uniku Ewropew jeħtieġ li jkunu aċċettati l-erba’ libertajiet tal-UE: tal-persuni, tal-merkanzija, tal-kapital u tas-servizzi.

2 ta' Ottubru

Ir-Renju Unit ser jibda l-proċess tan-negozjati għall-irtirar formali sal-aħħar ta' Marzu 2017, il-Prim Ministru Britanniku Theresa May qalet fit-2 ta’ Ottubru 2016 matul il-konferenza f'Birmingham.

Il-President Donald Tusk immedjatament laqa’ din id-dikjarazzjoni. "Din iġġib iċ-ċarezza mixtieqa dwar il-bidu tat-taħditiet fuq Brexit. Ladarba jiġi attivat l-Artikolu 50, l-UE27 ser timpenja ruħha li tissalvagwardja l-interessi tagħha," qal fuq Twitter.

8 ta’ Settembru

Il-President tal-Kunsill Ewropew, Donald Tusk, mar Londra għal skambju ta’ fehmiet mal-Prim Ministru tar-Renju Unit Theresa May.

“Għidt lill-Prim Ministru May li ninsab konvint li huwa fl-aħjar interess ta’ kulħadd li nibdew in-negozjati dalwaqt, biex innaqqsu u eventwalment intemmu l-inċertezza,” stqarr wara l-laqgħa.

29 ta' Ġunju

Laqgħa informali tas-27 kap ta' stat jew ta' gvern tal-UE

"Ninsabu determinati li nibqgħu magħqudin u li naħdmu fil-qafas tal-UE biex nindirizzaw l-isfidi tas-seklu 21 u nsibu soluzzjonijiet fl-interess tan-nazzjonijiet u tal-popli tagħna," qalu s-27 mexxej fid-dikjarazzjoni konġunta tagħhom wara l-laqgħa informali tad-29 ta' Ġunju. Huma talbu wkoll lill-gvern tar-Renju Unit biex jinnotifika lill-Kunsill Ewropew bl-intenzjoni tiegħu li joħroġ mill-UE malajr kemm jista' jkun.

Is-27 mexxej ser jerġgħu jiltaqgħu f'Settembru 2016 biex ikomplu t-taħditiet dwar il-futur tal-UE.

28 ta' Ġunju

Kunsill Ewropew, 28 ta' Ġunju 2016

Il-Kunsill Ewropew iffoka fuq l-eżitu tar-referendum tar-Renju Unit. Il-Prim Ministru David Cameron spjega s-sitwazzjoni fir-Renju Unit wara r-referendum. Dan kien segwit mill-ewwel skambju ta’ fehmiet.

"Il-mexxejja jifhmu li issa jinħtieġ xi żmien biex is-sitwazzjoni fir-Renju Unit terġa' tiġi għan-normal. Iżda huma jistennew ukoll li l-gvern tar-Renju Unit jispeċifika l-intenzjonijiet tiegħu mill-aktar fis possibbli," qal il-President Tusk fil-konferenza stampa wara l-laqgħa.

24 ta' Ġunju

Dikjarazzjoni għall-istampa mill-President Donald Tusk dwar l-eżitu tar-referendum tar-Renju Unit

"Aħna ninsabu lesti għal dan ix-xenarju negattiv. Mhu ser ikun hemm l-ebda vojt ġuridiku," qal il-President Donald Tusk wara r-riżultati uffiċjali tar-referendum tar-Renju Unit.

24 ta' Ġunju

Dikjarazzjoni konġunta tal-mexxejja tal-UE u l-Presidenza Netherlandiża dwar ir-riżultat tar-referendum tar-Renju Unit

“Fi process ħieles u demokratiku, il-poplu Brittanniku esprima r-rieda tiegħu li joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Aħna jiddispjaċina minn din id-deċiżjoni iżda nirrispettawha,” qalu l-President Tusk, il-President Juncker, il-President Schulz u l-Prim Ministru Netherlandiż Rutte fid-dikjarazzjoni konġunta tagħhom.

“Kif ġie maqbul, is-‘Soluzzjoni l-Ġdida għar-Renju Unit fi ħdan l-Unjoni Ewropea’, li ntlaħqet fil-Kunsill Ewropew fit-18 u d-19 ta' Frar 2016, issa mhijiex se tidħol fis-seħħ u ma tibqax teżisti. Mhu se jkun hemm l-ebda negozjazzjoni mill-ġdid,” żiedu jgħidu.

23 ta' Ġunju

Ir-referendum fir-Renju Unit

Fit-23 ta’ Ġunju 2016 il-maġġoranza taċ-ċittadini tar-Renju Unit ivvotat biex titlaq mill-Unjoni Ewropea. Il-votazzjoni saret wara negozjati intensi dwar ftehim li kien isaħħaħ l-istatus speċjali tal-Gran Brittanja fl-UE.