Politika kummerċjali tal-UE

Il-kummerċ tal-oġġetti u s-servizzi huwa ta' kontribut sinifikanti biex jiżdied it-tkabbir sostenibbli u fil-ħolqien tal-impjiegi. Aktar minn 30 miljun impjieg fl-UE diġà jiddependu fuq esportazzjonijiet barra l-UE. Hu previst li 90% tat-tkabbir dinji fil-ġejjieni ser iseħħ barra mill-fruntieri tal-Ewropa. Għalhekk - il-kummerċ huwa strument għat-tkabbir u prijorità ewlenija għall-UE.

Il-Kunsill huwa impenjat għal sistema kummerċjali multilaterali, b'saħħitha u bbażata fuq ir-regoli. Politika kummerċjali responsabbli tal-UE hija akkumpanjata minn livell għoli ta’ trasparenza u komunikazzjoni effettiva maċ-ċittadini dwar il-benefiċċji u l-isfidi tal-kummerċ u s-swieq miftuħa.

Il-politika kummerċjali hija kompetenza esklużiva tal-UE. Dan ifisser li hija l-UE, mhux l-istati membri, li tilleġisla dwar kwistjonijiet kummerċjali u tikkonkludi ftehimiet kummerċjali internazzjonali. Jekk il-ftehim ikopri suġġetti ta’ responsabbiltà mħallta, il-Kunsill jista’ jikkonkludih biss wara ratifika mill-istati membri kollha.

Billi jaġixxu flimkien b’vuċi waħda fix-xena dinjija, aktar milli b’ħafna strateġiji kummerċjali separati, l-UE tokkupa pożizzjoni b’saħħitha f'dak li għandu x'jaqsam mal-kummerċ dinji.

L-UE tiġġestixxi relazzjonijiet kummerċjali ma’ pajjiżi terzi fil-forma ta’ ftehimiet kummerċjali. Dawn huma mfassla biex joħolqu opportunitajiet kummerċjali aħjar u jegħlbu l-ostakli għall-kummerċ.

L-UE trid tiżgura li l-prodotti importati jinbiegħu bi prezz ġust u ekwu fl-UE - irrispettivament minn fejn jiġu. Ir-regolamentazzjoni tal-kummerċ f’forma ta’ strumenti għad-difiża tal-kummerċ hija mezz biex il-produtturi tal-UE jiġu protetti minn ħsara u biex tiġi indirizzata l-kompetizzjoni inġusta minn kumpaniji barranin bħad-dumping u s-sussidjar.