Centru stampa

Segretarjat Ġenerali

Fejn ninsabu

Brussell

Bini Justus Lipsius
Rue de la Loi/Wetstraat 175

Il-Lussemburgu

Centru tal-Konferenzi Kirchberg
Rue Fort Thüngen, 2

Ic-centru stampa principali tal-Kunsill jinsab fil-kwartieri generali tieghu fi Brussell. Dan jospita sessjonijiet ta' taghrif u konferenzi stampa u jipprovdi facilitajiet ta' hidma ghall-gurnalisti.

Meta l-Kunsill jiltaqa' fil-Lussemburgu (f'April, Gunju u Ottubru), hemm disponibbli wkoll facilitajiet simili ghall-istampa.

Hinijiet tal-ftuh 

Mit-Tnejn sal-Gimgha, mis-7.30 sas-18.00.

Fil-granet meta jsiru l-laqghat tal-Kunsill, ic-centru stampa jkun miftuh ghal mill-inqassaghtejn wara tmiem l-ahhar konferenza stampa. Il-hinijiet tal-ftuh tac-centru jitwalu waqt il-laqghat tal-Kunsill Ewropew u summits internazzjonali.

Il-bar tal-istampa ikun miftuh matul il-laqghat u s-summits tal-Kunsill u l-laqghat ta' informazzjoni ghall-istampa.

Akkreditazzjoni

Il-ġurnalisti jeħtieġu akkreditazzjoni biex jidħlu fil-bini tal-Kunsill u jużaw il-faċilitajiet ipprovduti.

Access

Ic-centru stampa hu miftuh ghal gurnalisti akkreditati.

Id-delegazzjonijiet tal-istati membri u tal-pajjizi kandidati ghandhom access ghac-centru stampa. Ufficjali, diplomatici u vizitaturi ohra jista' wkoll ikollhom access taht certi kondizzjonijiet, skont xi jkun qed isehh fic-centru stampa.

Facilitajiet

Il-gurnalisti jistghu juzaw:

  • studios tat-TV u tar-radju
  • kmamar ghall-editjar
  • skrivaniji bil-broadband
  • konnessjoni WiFi
  • konnessjoni tat-telefon u l-ISDN
  • fotokopjaturi
  • CCTV
  • lockers

Ghal-laqghat tal-Kunsill Ewropew jinghataw aktar facilitajiet, b'aktar minn 1000 spazju tax-xoghol disponibbli.