Ritratti u filmati tal-laqgħa

Kunsill Ewropew
Laqgħa Informali tal-kapijiet ta' stat jew ta' gvern tal-UE, 3 ta' Frar 2017