Verklaring betreffende het auteursrecht

© Europese Unie, 2017

Reproductie met bronvermelding is toegestaan, tenzij anders vermeld.

Indien voor de reproductie of het gebruik van tekstfragmenten en multimedia-informatie (geluid, beelden, software enz.) voorafgaande toestemming vereist is, wordt met die toestemming de bovengenoemde algemene toestemming opgeheven en zullen beperkingen van het gebruik daarin duidelijk aangegeven worden.

Auteursrechtelijke beperkingen voor het PRADO-deel van de website

U mag in geen geval:

  • materiaal van het PRADO-deel distribueren, gebruiken, kopiëren of anderszins dupliceren, tenzij dat hieronder of door het SGR uitdrukkelijk is toegestaan
  • het PRADO-deel of gedeelten ervan verkopen, uitlenen, verhuren, leasen, er een nieuwe licentie of een onderlicentie voor verlenen, doorsturen, distribueren, herdistribueren of via timesharing ter beschikking stellen, of materiaal of diensten uit of die via het PRADO-deel toegankelijk zijn door framing of mirroring op een andere server of een internetgebaseerd apparaat plaatsen zonder de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het SGR
  • vermeldingen van titels, merken, auteursrechten, verklaringen betreffende beperkte rechten, andere verklaringen betreffende de eigendomsrechten, of vergunningsovereenkomsten die in het PRADO-deel zijn vervat of via de PRADO-site worden verstrekt, verwijderen, wijzigen, aanpassen of anderszins manipuleren
  • materiaal verkrijgen, verzamelen, bijeenbrengen of samenvoegen voor andere doeleinden dan het officieel en niet-commercieel gebruik
  • informatie of gegevens verkrijgen, verzamelen, bijeenbrengen of samenvoegen met betrekking tot andere gebruikers, inclusief e-mailadressen, zonder toestemming van die gebruikers