Taalbeleid

Het secretariaat-generaal van de Raad van de EU (SGR) wil zijn website zo toegankelijk mogelijk maken voor de gebruikers. Daarom wordt alle webinhoud minimaal in het Engels en het Frans gepubliceerd, en is de meeste webinhoud in alle EU-talen beschikbaar. 

Welke talen worden op deze website gebruikt?

Op deze website worden de 24 officiële talen van de EU gebruikt:

Bulgaars, Deens, Duits, Engels, Ests, Fins, Frans, Grieks, Hongaars, Iers, Italiaans, Kroatisch, Lets, Litouws, Maltees, Nederlands, Pools, Portugees, Roemeens, Sloveens, Slowaaks, Spaans, Tsjechisch en Zweeds.

Hoe worden de talen op de website van de Raad gebruikt?

Op de website wordt een drieledig taalbeleid gehanteerd:

  1. inhoud die in de 24 officiële EU-talen wordt gepubliceerd
  2. inhoud die alleen in het Engels en het Frans wordt gepubliceerd
  3. inhoud die in het Engels, het Frans en andere relevante talen wordt gepubliceerd

Het standaardtaalbeleid bestaat erin dat alle inhoud tegelijkertijd in alle EU-talen wordt gepubliceerd. Dat geldt onder meer voor officiële documenten in het openbaar register van de Raad.

De enige uitzondering op deze regel is de inhoud van de rubriek "Vergaderingen" en de rubriek "Pers" van de website.

Vergaderingen

Gedetailleerde informatie over zittingen van Raadsformaties wordt alleen in het Engels en het Frans gepubliceerd. Basisinformatie over de zitting, zoals de datum, de plaats en de voornaamste punten voor bespreking, wordt evenwel in alle EU-talen beschikbaar gesteld. Aan het einde van alle zittingen van Raadsformaties en bijeenkomsten van de Eurogroep wordt een korte samenvatting gepubliceerd in alle talen.

Informatie over bijeenkomsten van de Europese Raad wordt in alle talen van de EU gepubliceerd, met uitzondering van updates in de loop van de bijeenkomst, die alleen in het Engels en het Frans ter beschikking worden gesteld.

Persdocumenten

Gezien het specialistische karakter van de doelgroep wordt een aantal persdocumenten alleen in het Engels en het Frans gepubliceerd. Daartoe behoren:

  • verklaringen van de Eurogroep en de voorzitter van de Eurogroep
  • verklaringen van de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid namens de EU 
  • de veertiendaagse planning van de persdienst
  • mededelingen voor de media die in de aanloop naar specifieke evenementen, zoals topbijeenkomsten met niet-EU-landen, worden gepubliceerd
  • verklaringen, opmerkingen en toespraken van de voorzitter van de Europese Raad - deze worden naargelang van het onderwerp vaak ook in andere relevante talen gepubliceerd

Omdat over bepaalde onderwerpen snel met de pers moet worden gecommuniceerd, worden persmededelingen eerst in de originele taal gepubliceerd en vervolgens vertaald in de overige 23 EU-talen. Wij trachten de vertaalde versies zo snel mogelijk na de originele versie te publiceren, en elke nieuwe taalversie wordt gepubliceerd zodra ze beschikbaar is.

Waarom kan ik geen informatie vinden in mijn taal?

Het SGR tracht de gebruikers van zijn website zo veel mogelijk recente informatie te bieden in de taal die zij het best begrijpen.

Wij beschikken echter slechts over een beperkt budget en beperkte middelen voor vertaling. Dat betekent helaas dat wij niet alle inhoud tijdig in alle talen van de EU kunnen laten vertalen. Daarom gebruiken wij onze middelen vooral om belangrijke inhoud in alle talen beschikbaar te stellen, en beperken wij de taalkeuze voor inhoud die bestemd is voor gespecialiseerde doelgroepen, zoals de pers.

Hoewel misschien niet alle inhoud van de website beschikbaar is in uw taal, kan u toch EU-wetgeving en officiële documenten van de Raad en de Europese Raad in de 24 officiële talen van de EU raadplegen via het openbaar register.