Naar inhoud
Registratie e-mailadres

Wat is een RSS-feed?

RSS is de afkorting van Really Simple Syndication (beknopte informatie-update), een methode voor de verstrekking van informatie in een machineleesbaar formaat. Dankzij RSS kunnen gebruikers zich op specifieke webteksten of multimediabestanden abonneren.

Via RSS kan het materiaal waarop men een abonnement heeft automatisch naar de computer van de gebruiker of naar websites worden gedownload, waardoor de abonnee automatisch en op een handige manier de meest recente informatie ontvangt.

Wat heeft u nodig om u op RSS-feeds te abonneren?

Om u te abonneren op RSS-feeds heeft u een RSS-lezer nodig. Op het internet zijn verscheidene gratis RSS-lezers beschikbaar die volgens de persoonlijke wensen kunnen worden geconfigureerd. De meest recente browserversies beschikken al over deze mogelijkheid. Zij stellen de gebruikers in staat zelf te beslissen welke bronnen moeten worden gelezen.

De lezer vermeldt de titel of, als alternatieve optie, de eerste regels van een artikel. Met de bijbehorende link kan de abonnee het gehele artikel in de browser openen.

Abonneren

U kunt zich abonneren op RSS-feeds in de taal van de bezochte pagina. Indien u zich wenst te abonneren op berichten in een andere taal, gebruikt u de talenlijst in de rechterbovenhoek van de pagina om uw voorkeurstaal te wijzigen.

U kunt zich abonneren op de RSS-feeds die op de website van de Raad beschikbaar zijn, door op de links in de onderstaande lijst te klikken.

Beschikbare feeds

Vergaderingen

1. Raadsformaties

2. Bijeenkomsten van de Europese Raad

3. Internationale toppen

4. Eurogroepvergaderingen

5. Eurotoppen

6 Corepervergaderingen

7. Groepen per Raadsformatie

9. Vergaderingen van Comités

Raadsdocumenten uit het openbaar register

1. Agenda's van vergaderingen van

2. Meest recente documenten

3. Overzicht van Raadsbesluiten

4. Notulen van de Raad:

5. Onderwerpen: