Raadsgebouwen

Secretariaat-generaal

De administratieve diensten van de Raad, het secretariaat-generaal van de Raad, waren vroeger over verschillende gebouwen in Brussel verspreid. Om zijn interne functioneren en kosten te rationaliseren, stelde de Raad van de EU een vastgoedprogramma op, dat ten doel heeft alle administratieve werkzaamheden en vergaderingen van de Raad in een kleiner aantal aan elkaar grenzende gebouwen onder te brengen.

Dit vastgoedprogramma speelde ook in op veranderende functionele behoeften:

  • het besluit van de Europese Raad om al zijn bijeenkomsten in Brussel te houden, ter vervanging van de eerdere roulering tussen de lidstaten
  • de uitbreiding van de EU met 13 landen in 10 jaar tijd
  • de aanneming van het Verdrag van Lissabon, dat de functie van vaste voorzitter van de Europese Raad in het leven riep

Het bestaande Justus Lipsiusgebouw werd voor een stuk anders ingedeeld en een nieuw gebouw, Lex, werd aangekocht om het groeiende aantal vertaalafdelingen te huisvesten. Een nieuw gebouw, het Europagebouw, waar de bijeenkomsten van de Europese Raad en van de Raad zullen plaatsvinden, is nog in aanbouw.

Justus Lipsiusgebouw

Sedert 1995 is het Justus Lipsiusgebouw de hoofdzetel van de Raad van de EU en van het secretariaat-generaal van de Raad. Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Nice ging het Justus Lipsiusgebouw voorlopig dienstdoen als plaats waar de bijeenkomsten van de Europese Raad werden gehouden. De vergaderingen van de Raad van de EU en de bijeenkomsten van de Europese Raad zullen worden overgeheveld naar het Europagebouw zodra dat is voltooid.

Lexgebouw

Sinds 2007 huist in het Lexgebouw de vertaaldienst van het secretariaat-generaal van de Raad. De afdelingen waren vroeger gespreid over een aantal gebouwen in Brussel. Het Lexgebouw brengt alle vertaalafdelingen onder één dak en huisvest de nieuwe afdelingen die er als gevolg van de uitbreiding van de EU zijn bijgekomen.

Europagebouw

Het Europagebouw zal worden gebruikt voor de vergaderingen van de Europese Raad, de Raad van de EU en andere hoge instanties. Het wordt begin 2017 volledig in gebruik genomen.

Overige gebouwen

Infopunt Europa

Dit informatiecentrum wordt door de Raad en de Commissie gezamenlijk beheerd.

European Convention Center (Luxemburg)

De Verdragen schrijven voor dat de Raad van de Europese Unie in april, juni en oktober in Luxemburg vergadert. De Raad huurt in die maanden het European Convention Center van de Luxemburgse overheid.

Overijse

Ten zuiden van Brussel bevindt zich de centrale opslagplaats van het secretariaat-generaal. Deze bestaat uit drie hallen, die in totaal ongeveer 5000 m2 beslaan.