Raadsgebouwen

Secretariaat-generaal

De administratieve diensten van de Raad, het secretariaat-generaal van de Raad, waren vroeger over verschillende gebouwen in Brussel verspreid. Om zijn interne functioneren en kosten te rationaliseren, stelde de Raad van de EU een vastgoedprogramma op, dat ten doel heeft alle administratieve werkzaamheden en vergaderingen van de Raad in een kleiner aantal aan elkaar grenzende gebouwen onder te brengen.

Dit vastgoedprogramma speelde ook in op veranderende functionele behoeften:

  • het besluit van de Europese Raad om al zijn bijeenkomsten voortaan in Brussel te houden in plaats van, bij toerbeurt, in de lidstaten
  • de uitbreiding van de EU met 13 landen in 10 jaar tijd
  • de aanneming van het Verdrag van Lissabon, dat de functie van vaste voorzitter van de Europese Raad in het leven riep

Het bestaande Justus Lipsiusgebouw werd gedeeltelijk anders ingedeeld en er werd een nieuw gebouw aangekocht, het Lexgebouw, om het groeiende aantal vertaalafdelingen te huisvesten. In januari 2017 werd nog een nieuw gebouw, het Europagebouw, bestemd voor Raadszittingen en bijeenkomsten van de Europese Raad, in gebruik genomen.

Justus Lipsiusgebouw

Sedert 1995 is het Justus Lipsiusgebouw de hoofdzetel van de Raad van de EU en van het secretariaat-generaal van de Raad. Na de inwerkingtreding van het Verdrag van Nice werden de bijeenkomsten van de Europese Raad voorlopig in het Justus Lipsiusgebouw gehouden. Sinds begin 2017 vinden de zittingen van de Raad van de EU en de bijeenkomsten van de Europese Raad plaats in het nieuwe Europagebouw.

Lexgebouw

Sinds 2007 huist in het Lexgebouw de vertaaldienst van het secretariaat-generaal van de Raad. De afdelingen waren vroeger gespreid over een aantal gebouwen in Brussel. Het Lexgebouw brengt alle vertaalafdelingen onder één dak en huisvest de nieuwe afdelingen die er als gevolg van de uitbreiding van de EU zijn bijgekomen.

Europagebouw

Het Europagebouw wordt gebruikt voor de bijeenkomsten van de Europese Raad, de Raad van de EU en andere hoge instanties. Het is in gebruik sinds begin 2017.

Overige gebouwen

Infopunt Europa

Dit informatiecentrum wordt door de Raad en de Commissie gezamenlijk beheerd.

European Convention Center (Luxemburg)

De Verdragen schrijven voor dat de Raad van de Europese Unie in april, juni en oktober in Luxemburg vergadert. De Raad huurt in die maanden het European Convention Center van de Luxemburgse overheid.

Neder-over-Heembeek

Dit is het centrale opslaggebouw van het secretariaat-generaal; het bevindt zich in de noordrand van Brussel. Het bestaat uit één hal met een oppervlak van 4400 m2. Het opslaggebouw wordt gedeeld met andere EU-instellingen.