Algemene inlichtingen

Secretariaat-generaal

Vragen over de Europese Raad en de Raad

Algemene vragen over de organisatie, werkzaamheden en activiteiten van de Europese Raad en de Raad kunnen worden gericht aan de Dienst voorlichting van het publiek. Deze dienst verstrekt geen juridisch advies of commentaar over specifieke aangelegenheden.

Hoe stelt u uw vraag?

 • Telefonisch: +32 22815650
 • Via fax: +32 22814977
 • Schrijf naar:
  Secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie
  DGF - Dienst voorlichting van het publiek
  Wetstraat 175
  1048 Brussel
  België

U kunt uw vraag stellen in een van de 24 officiële talen van de EU. Wij beantwoorden uw vraag binnen 15 werkdagen.

Klachtenprocedure

Wij streven naar de allerbeste dienstverlening.

Als u vindt dat er in uw contacten/correspondentie met de diensten van het SGR sprake is van wanbeheer, kunt u een klacht indienen bij de Europese Ombudsman. Voordat de Ombudsman uw klacht kan aanvaarden, moet u echter eerst uw bezwaren opperen bij de dienst van de Raad van de Europese Unie waar uw initieel verzoek is behandeld.

Wij zullen proberen om, in de mate van het mogelijke en op gepaste wijze, uw ontevredenheid te verhelpen.