Naar inhoud
Registratie e-mailadres

Wie kan ons bezoeken?

Voor groepen vanaf 20 personen kan onze Dienst Bezoeken een bezoek organiseren in een van de 24 officiële talen van de EU, naar keuze. De bezoeken zijn geschikt voor:

  • volwassenen
  • groepen scholieren van 15 jaar en ouder

Voor individuele personen of groepen van minder dan 20 personen kunnen wij geen bezoeken organiseren. Wij openen onze deuren wel ieder jaar in mei voor het publiek tijdens de open dag van de Europese instellingen.

Waaruit bestaat een bezoek?

Informatiesessies kunnen op de meeste werkdagenworden georganiseerd, tussen 9 en 11 uur, of tussen 13.30 en 16 uur. Er zijn geen informatiesessies in de maand augustus.

Wij bieden slechts 1 soort bezoek aan: een informatiesessie. Deze duurt gewoonlijk 1 tot 2 uur, en bestaat uit:

  • een korte presentatie door een ambtenaar van het secretariaat-generaal van de Raad of van de Europese Dienst voor extern optreden
  • een vraag-en-antwoordsessie

De presentatie is een algemene inleiding over de Europese Raad en de Raad, of een uiteenzetting over een specifieker onderwerp. Wij organiseren op verzoek ook seminars.

Hoe kunt u een bezoek aanvragen?

Informatiesessies moeten minstens 3 maanden van tevoren worden aangevraagd. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om uw bezoek te bevestigen.

Het verzoek moet worden ingediend door:

  • de groepsleider
  • een vertegenwoordiger van de onderwijsinstelling of de studentenorganisatie, die de groep tijdens het bezoek tevens dient te begeleiden

Groepen scholieren moeten worden begeleid door minstens 1 volwassene per 10 leerlingen.

De Dienst Bezoeken behoudt zich het recht voor om 2 vergelijkbare groepen samen te voegen om organisatorische redenen, en om een gepland bezoek te annuleren indien niet aan de procedureregels wordt voldaan.

In uitzonderlijke omstandigheden die het gevolg zijn van politieke ontwikkelingen of zeer dringende bijeenkomsten van de Raad, kan de Dienst Bezoeken reeds vastgelegde bezoeken annuleren, zelfs op korte termijn.

De gebouwen van de Raad zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Aanvullende informatie

Tel: +32 22812140

Stuur een e-mail

Waar vinden de bezoeken plaats?

Justus Lipsiusgebouw

Wetstraat 175

B-1048 Brussel

België

Lexgebouw

Wetstraat 145

B-1048 Brussel

België

Infopunt Europa

Archimedesstraat 1

B-1048 Brussel

België

De informatiesessies vinden plaats in een van de gebouwen van de Raad in Brussel:

  • het Justus Lipsiusgebouw
  • het Lexgebouw
  • Infopunt Europa

Een rondleiding in het Europagebouw is tijdens de bezoeken niet mogelijk.

Bezoekersbussen kunnen voor de hoofdingang van het Justus Lipsiusgebouw stoppen om passagiers te laten in- of uitstappen. Er zijn trein- en metrostations en een bushalte op loopafstand.

Infopunt Europa

De Raad en de Europese Commissie hebben een gezamenlijk informatie- en documentatiecentrum, dat een informatiebalie heeft en gratis publicaties verstrekt. Info Point Europa ligt vlak bij het hoofdkantoor van de Raad en is open van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 17 uur.

Klachtenprocedure

Wij streven naar de allerbeste dienstverlening.

Als u vindt dat er in uw contacten/correspondentie met de diensten van het SGR sprake is van wanbeheer, kunt u een klacht indienen bij de Europese Ombudsman. Voordat de Ombudsman uw klacht kan aanvaarden, moet u echter eerst uw bezwaren opperen bij de dienst van de Raad van de Europese Unie waar uw initieel verzoek is behandeld.

Wij zullen proberen om, in de mate van het mogelijke en op gepaste wijze, uw ontevredenheid te verhelpen.

Hoe kunt u een andere EU-instelling bezoeken?

Europese Commissie

In het bezoekerscentrum van de Europese Commissie kunnen groepen (vanaf 15 personen) een presentatie volgen en discussiëren over de rol van de Commissie als politieke uitvoerende tak van de Europese Unie. Een bezoek moet ten minste 10 weken van tevoren worden geboekt, en kan op de voorkennis en de interesse van de groep worden afgestemd.

Europees Parlement

Het Europees Parlement is het hart van de democratie in de Europese Unie. U bent welkom voor een gratis bezoek om te zien hoe het Europees Parlement werkt, hoe het uw leven beïnvloedt en hoe het Europa dat we vandaag kennen, is gegroeid. U vindt meer informatie op de bezoekers­website van het Europees Parlement.

Europees Comité van de Regio's

Voor bezoekersgroepen (vanaf 15 personen, minimumleeftijd 14 jaar) geeft het Europees Comité van de Regio’s boeiende presentaties over de rol van de Europese regio’s en steden bij de totstandkoming van de wetgeving van de Europese Unie. Een bezoek moet ten minste 8 weken van tevoren worden gereserveerd.

Europees Economisch en Sociaal Comité

Bezoek het huis van het maatschappelijk middenveld voor een interactief gesprek. U ontvangt er informatie over de 3 groepen van het Comité - werkgevers, werknemers en diverse werkzaamheden (zoals professionele, maatschappelijke en jongeren­organisaties, vrouwen­groeperingen, consumenten­verenigingen, milieu­activisten) - en over hoe zij opkomen voor hun rechten in de Europese Unie.