Bezoek de Raad

Secretariaat-generaal

Wie kan ons een bezoek brengen?

Voor groepen van ten minste 20 personen kan onze Dienst Bezoeken een bezoek organiseren in een van de 24 officiële talen van de EU, naar keuze. De bezoeken zijn geschikt voor:

  • volwassenen
  • groepen scholieren van 15 jaar en ouder

Waaruit bestaat een bezoek?

Informatiesessies kunnen worden georganiseerd op de meeste werkdagen, tussen 9 en 11 uur, of tussen 13.30 en 16 uur.

Wij bieden slechts één soort bezoek aan: een informatiesessie. Deze duurt gewoonlijk 1 tot 2 uur, en bestaat uit:

  • een korte presentatie door een ambtenaar van het secretariaat-generaal van de Raad of van de Europese Dienst voor extern optreden
  • een vraag-en-antwoordsessie

De presentatie is een algemene inleiding over de Europese Raad en de Raad, of een uiteenzetting over een specifieker onderwerp. Wij organiseren op verzoek ook seminars.

Hoe kunt u een bezoek reserveren?

Informatiesessies moeten ten minste 3 maanden van tevoren worden gereserveerd. Zodra wij uw verzoek hebben ontvangen, nemen wij contact met u op om uw bezoek te bevestigen.

Het verzoek moet worden ingediend door:

  • de groepsleider
  • een vertegenwoordiger van de onderwijsinstelling of de studentenorganisatie, die de groep tijdens het bezoek tevens dient te begeleiden

Groepen scholieren moeten worden begeleid door ten minste één volwassene per 10 leerlingen.

De Dienst Bezoeken behoudt zich het recht voor om 2 compatibele groepen samen te voegen om organisatorische redenen, en om een gepland bezoek te annuleren indien niet aan de procedureregels wordt voldaan.

In uitzonderlijke omstandigheden die het gevolg zijn van politieke ontwikkelingen of zeer dringende bijeenkomsten van de Raad, kan de Dienst Bezoeken reeds afgesproken bezoeken annuleren, zelfs op korte termijn.

De gebouwen van de Raad zijn toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit.

Aanvullende informatie

Tel.: +32 22812140

Stuur een e-mail

Waar vinden de bezoeken plaats?

Justus Lipsiusgebouw

Wetstraat 175

B-1048 Brussel

België

Lexgebouw

Wetstraat 145

B-1048 Brussel

België

Infopunt Europa

Archimedesstraat 1

B-1048 Brussel

België

De informatiesessies vinden plaats in een van de gebouwen van de Raad in Brussel:

  • het Justus Lipsiusgebouw
  • het Lexgebouw
  • Info Point Europa

Bezoekersbussen kunnen voor de hoofdingang van het Justus Lipsiusgebouw stoppen om passagiers te laten in- of uitstappen. Er zijn trein- en metrostations en een bushalte op loopafstand.

Info Point Europa

De Raad en de Europese Commissie hebben een gemeenschappelijk informatie- en documentatiecentrum, dat een informatiebalie heeft en gratis publicaties verstrekt. Het centrum Info Point Europa ligt vlakbij het hoofdkantoor van de Raad en is open van maandag tot en met vrijdag, van 9 tot 17 uur.

Klachtenprocedure

Wij streven naar de allerbeste dienstverlening.

Als u vindt dat er in uw contacten/correspondentie met de diensten van het SGR sprake is van wanbeheer, kunt u een klacht indienen bij de Europese Ombudsman. Voordat de Ombudsman uw klacht kan aanvaarden, moet u echter eerst uw bezwaren opperen bij de dienst van de Raad van de Europese Unie waar uw initieel verzoek is behandeld.

Wij zullen proberen om, in de mate van het mogelijke en op gepaste wijze, uw ontevredenheid te verhelpen.