De Raad Concurrentievermogen (COMPET)

Raad van de EU

De Raad Concurrentievermogen werkt aan de verbetering van het concurrentie­vermogen en de groei in de EU. Hij houdt zich bezig met 4 belangrijke beleidsterreinen: de interne markt, industrie, onderzoek en innovatie, en ruimtevaart.

Hoe werkt de Raad Concurrentievermogen?

Naargelang van de agenda bestaat de Raad Concurrentievermogen uit de ministers die belast zijn met handel, met economie, met industrie, met onderzoek en innovatie, of met ruimtevaart. Ook de betrokken leden van de Europese Commissie nemen deel aan de zittingen.

Deze Raad komt ten minste 4 maal per jaar bijeen.

Over het concurrentiebeleid van Europa

In zijn functie als beleidsmaker streeft de Raad ernaar het concurrentievermogen van en de groei in de EU een impuls te geven. Daarbij worden zeer uiteenlopende beleidsterreinen bestreken, zoals de interne markt, industrie, onderzoek en innovatie, en ruimtevaart.

Wat de interne markt betreft, werkt de Raad als wetgever aan het wegnemen van belemmeringen voor grensoverschrijdend verkeer van producten, arbeid, kapitaal en diensten.

Op het gebied van de industrie combineert de Raad een horizontale aanpak, die ten doel heeft aspecten van het industrie­beleid te integreren in alle andere gerelateerde beleids­domeinen van de EU, met een sector­specifieke aanpak, die rekening houdt met de bijzondere behoeften van elke sector.

De Raad werkt aan de verbetering van het ondernemingsklimaat, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen. Daartoe treft hij via de medebeslissingsprocedure specifieke maatregelen ten behoeve van deze ondernemingen, zoals het verbeteren van de toegang tot financiering, het verminderen van de administratieve rompslomp en het stimuleren van innovatie.

Wat onderzoek, innovatie en ruimtevaart betreft, wil de Raad de wetenschappelijke en technologische basis van de Europese industrie versterken, en zo het internationale concurrentie­vermogen bevorderen en groei en werkgelegenheid stimuleren. Voorts werkt de Raad samen met het Europees Ruimteagentschap om het Europees ruimtevaartbeleid te ontwikkelen.

Prioriteiten van het Estse voorzitterschap

Het Estse voorzitterschap wil de laatste hand leggen aan de goedkeuring van de verordening inzake ongerecht­vaardigde geo­blocking binnen de interne markt. Ook is het voornemens de eerste besprekingen te voeren over het hervormings­pakket vennootschaps­recht.

Op het gebied van technische harmonisatie zal het Estse voorzitterschap de werkzaamheden inzake het voorstel betreffende de type­goedkeuring van en het markt­toezicht op motorvoertuigen voortzetten.

Het Estse voorzitterschap zal speciale aandacht schenken aan het tweede pakket voor de hervorming van het auteursrecht. Het zal zich tevens inzetten voor de integratie ("mainstreaming") van het industrie­beleid in de strategische EU-initiatieven en besprekingen voeren over verdere stappen met het oog op de versterking van de Europese industrie en de bevordering van het concurrentie­vermogen.

Op het gebied van onderzoek vormt het belangrijkste thema voor het Estse voorzitterschap de tussen­tijdse evaluatie van het kader­programma van de Unie voor onderzoek en innovatie ("Horizon 2020"). Tot slot zal het bijdragen aan de besprekingen over de toekomst van Copernicus, het Europese ruimtevaart­programma.