Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

De Raad Economische en Financiële Zaken (Ecofin)

Raad van de EU

De Raad Economische en Financiële Zaken is verantwoordelijk voor het EU-beleid op 3 grote gebieden: economisch beleid, belastingvraagstukken en regelgeving inzake financiële diensten.

Hoe werkt de Raad Ecofin?

De Raad Ecofin bestaat uit de ministers van Economische Zaken en van Financiën van alle lidstaten. Ook de betrokken leden van de Europese Commissie nemen deel aan de zittingen.

De Raad Ecofin houdt tevens specifieke zittingen om de jaarlijkse begroting van de EU op te stellen; deze worden bijgewoond door de nationale ministers van Begroting en het Commissielid dat bevoegd is voor financiële programmering en begroting.

De Raad Ecofin komt gewoonlijk eens per maand bijeen.

Over het economisch en financieel beleid van de EU

Eurogroep

Eurogroep - een informeel orgaan waarin de ministers van de eurozone aangelegenheden in verband met de euro bespreken

De Raad Economische en Financiële Zaken, beter bekend als Ecofin, is verantwoordelijk voor economisch beleid, belastingzaken, financiële markten en kapitaalverkeer, en economische betrekkingen met landen buiten de Unie.

Hij stelt ook de jaarbegroting van de EU op en is verantwoordelijk voor de juridische en praktische aspecten van de gemeenschappelijke munt, de euro.

De Raad Ecofin coördineert het economisch beleid van de lidstaten, bevordert de convergentie van hun economische prestaties en ziet toe op hun begrotingsbeleid.

Voorts coördineert hij de EU-standpunten voor internationale bijeenkomsten, zoals de G20, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank. Hij is ook bevoegd voor de financiële aspecten van internationale onderhandelingen over maatregelen om de klimaatverandering aan te pakken.