De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone aangelegenheden in verband met hun gedeelde verantwoordelijkheden met betrekking tot de euro bespreken. 

Taken

De voornaamste taak van de Eurogroep bestaat erin te zorgen voor nauwe coördinatie van het economisch beleid van de landen van de eurozone. Zij streeft er ook naar de voorwaarden voor sterkere economische groei te bevorderen.

De Eurogroep is eveneens verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bijeenkomsten van de Eurotop en de follow-up daarvan.

Vergaderingen

De Eurogroep komt gewoonlijk eenmaal per maand bijeen, aan de vooravond van de zitting van de Raad Economische en Financiële Zaken. Ook de commissaris voor Economische en Financiële Zaken, Belastingen en Douane en de president van de Europese Centrale Bank nemen deel aan de vergaderingen van de Eurogroep.

De eerste informele bijeenkomst van de ministers van Financiën van de landen van de eurozone vond op 4 juni 1998 plaats in het kasteel van Senningen in Luxemburg.

Indien geen vertaling beschikbaar is, wordt de inhoud in de oorspronkelijke taal getoond

Voorzitter

De Eurogroep kiest haar voorzitter voor een ambtstermijn van 2,5 jaar met gewone meerderheid van stemmen. De huidige voorzitter is Jeroen Dijsselbloem.  Op 13 juli 2015 werd hij herverkozen voor een 2e termijn. Jeroen Dijsselbloem is minister van Financiën van Nederland.

Werkprogramma

De Eurogroep stelt om de 6 maanden haar werkprogramma vast. In dat programma worden de voornaamste aandachtsgebieden bepaald en worden voorlopige agenda's voor de komende Eurogroepvergaderingen opgenomen.  

Toetreden tot de eurozone

Om tot de eurozone te kunnen toetreden, moeten de EU-lidstaten voldoen aan de "convergentiecriteria". Dat zijn economische en juridische voorwaarden die in 1992 zijn vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, ook bekend als "criteria van Maastricht".

Het is de Raad van de EU die de uiteindelijke beslissing neemt over de toetreding van een EU-land tot de eurozone, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement.

 

Toetreden tot de eurozone

Om tot de eurozone te kunnen toetreden, moeten de EU-lidstaten voldoen aan de "convergentiecriteria". Dat zijn economische en juridische voorwaarden die in 1992 zijn vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, ook bekend als "criteria van Maastricht".

Het is de Raad van de EU die de uiteindelijke beslissing neemt over de toetreding van een EU-land tot de eurozone, op voorstel van de Commissie en na raadpleging van het Europees Parlement.