Eurogroepwerkgroep

Eurogroep

De Eurogroepwerkgroep is een voorbereidende instantie die bestaat uit vertegenwoordigers van de eurozonelidstaten in het Economisch en Financieel Comité, de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank.

De werkgroep verleent assistentie aan de Eurogroep en haar voorzitter bij de voorbereiding van de besprekingen van de ministers. 

De werkgroep vergadert doorgaans 1 keer per maand, kort voor de bijeenkomsten van de Eurogroep.

De voorzitter van de werkgroep 

De leden van de Eurogroepwerkgroep kiezen uit hun midden een voorzitter voor een periode van 2 jaar; deze periode kan worden verlengd. 

De voorzitter van de werkgroep houdt kantoor in het secretariaat-generaal van de Raad van de EU in Brussel. 

De huidige voorzitter van de Eurogroepwerkgroep (sinds januari 2012) is Thomas Wieser, die tevens het Economisch en Financieel Comité voorzit.