Jeroen Dijsselbloem, voorzitter van de Eurogroep

07/04/2017 Vergadering

Tijdens de vergadering op 7 april in Valletta (Malta) werd de Eurogroep gebrieft over de geboekte vooruitgang met de 2e evaluatie van het economische aanpassingsprogramma voor Griekenland en de jongste post-programma-evaluatie in Cyprus. De groep besprak voorts hoe investeringen in de eurozone gestimuleerd kunnen worden en luisterde naar jaarlijkse verslagen van de toezichthoudende en afwikkelingsautoriteiten van de bankenunie.

Rol

De voorzitter van de Eurogroep zit de vergaderingen van de Eurogroep voor, bepaalt de agenda ervan, stelt het langetermijnprogramma op en vertegenwoordigt de Eurogroep in internationale fora.

Biografie

Jeroen Dijsselbloem is voorzitter van de Eurogroep sinds 21 januari 2013. Op 13 juli 2015 werd hij verkozen voor een 2e termijn.

Missionstatement

Doelstellingen en prioriteiten van de Eurogroep tijdens het voorzitterschap van Jeroen Dijsselbloem.