Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen)

Raad van de EU

De Groep gedragscode (belastingregeling ondernemingen) is op 9 maart 1998 door de Raad Ecofin opgericht. Deze werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met het evalueren van belastingmaatregelen waarop de gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen (goedgekeurd in december 1997) van toepassing is, en ziet toe op de verstrekking van informatie over deze maatregelen.

De gedragscode is geen juridisch bindend instrument, maar bij aanneming ervan moeten de lidstaten zich ertoe engageren:

  • bestaande belastingmaatregelen die schadelijke belastingconcurrentie vormen, af te schaffen 
  • dergelijk maatregelen ook in de toekomst niet meer te introduceren

De werkgroep houdt zich voornamelijk bezig met:

  • antimisbruikregels
  • transparantie en informatie-uitwisseling op het gebied van verrekenprijzen
  • administratieve methoden 
  • propageren van de beginselen van de gedragscode in niet-EU-landen

Onder het Ierse voorzitterschap van de Raad in 2013 is een subgroep bestrijding misbruik opgericht. Deze subgroep rapporteert aan de Groep gedragscode en houdt zich bezig met arbitrage met behulp van hybride structuren.