Naar inhoud
Registratie e-mailadres

Stemsysteem

Algemeen

De Raad stemt in ongeveer 80 % van de gevallen met gekwalificeerde meerderheid over EU-wetgeving

Gewone meerderheid

Een gewone meerderheid geldt bij het nemen van besluiten zonder wetgevingskarakter en komt neer op 15 van de 28 lidstaten

Gekwalificeerde meerderheid

Een gekwalificeerde meerderheid vereist 55% van de lidstaten, die ten minste 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen

Eenparigheid van stemmen

Er is sprake van eenparigheid van stemmen als iedereen voor stemt of zich van stemming onthoudt

Voor een gewone meerderheid moeten ten minste 15 leden van de Raad voor stemmen.

De Raad besluit bij gewone meerderheid:

  • over procedurekwesties, zoals de vaststelling van zijn eigen reglement van orde en de organisatie van het secretariaat-generaal, of de vaststelling van de regels voor de in de verdragen genoemde comités
  • over verzoeken aan de Commissie tot het verrichten van studies of het indienen van voorstellen