Gewone meerderheid

Raad van de EU

Voor een gewone meerderheid moeten ten minste 15 leden van de Raad voor stemmen.

De Raad besluit bij gewone meerderheid:

  • over procedurekwesties, zoals de vaststelling van zijn eigen reglement van orde en de organisatie van het secretariaat-generaal, of de vaststelling van de regels voor de in de verdragen genoemde comités
  • over verzoeken aan de Commissie tot het verrichten van studies of het indienen van voorstellen