Bibliotheek en onderzoek

Secretariaat-generaal

De bibliotheek biedt toegang tot een brede waaier van papieren en online informatiebronnen die relevant zijn voor het werk van de Raad, in alle officiële talen van de EU. U vindt er:

  • nieuwsmedia
  • algemene en gespecialiseerde tijdschriften
  • artikelen
  • proefschriften
  • boeken
  • databanken

Onlinebronnen vormen het leeuwendeel van het bibliotheekaanbod. De volledige inhoud ervan kan alleen worden geraadpleegd via het wifinetwerk van het SGR in de Raadsgebouwen.

Toegang

Als personeelslid of stagiair van de Raad, gedelegeerde van een lidstaat of personeelslid van een andere EU-instelling hebt u onbeperkt toegang tot de leeszalen van de bibliotheek. Onderzoeks- en/of informatiediensten zijn op verzoek beschikbaar.

Hulp bij onderzoek

Als u onderzoeker of student bent, kunt u toestemming vragen voor een onderzoeksbezoek aan de bibliotheek van de Raad. Indien u assistentie wenst bij uw onderzoek, gelieve uw verzoek ten minste 2 weken vóór uw geplande bezoek bij ons te doen toekomen.
In uw verzoek dient u te specificeren welk onderwerp u bestudeert en in welke taal u het materiaal wilt raadplegen. Een bibliothecaris zal lijsten opstellen met referenties van beschikbare bronnen in de collecties van de Raadsbibliotheek die betrekking hebben op uw onderwerp.

Collecties

Het bibliotheekbestand bevat meerdere collecties.

De hoofdcollectie is gewijd aan de sociaal-politieke, economische en institutionele ontwikkelingen in de EU, haar lidstaten, en haar buur- en partnerlanden.

De talencollectie bevat taalhulpmiddelen zoals woordenboeken, glossaria, grammatica's, boeken over terminologie, vertaalkunde, linguïstiek en referentiewerken voor alle beleidsgebieden van de Raad.

De juridische collectie bevat juridisch materiaal en jurisprudentie die betrekking hebben op diverse aspecten van het EU- en internationaal recht, alsook jurisprudentie van de lidstaten en van derde landen.

Catalogus

In de onlinecatalogus kunt u zoeken naar een specifiek werk of een referentielijst aanmaken.

Bibliografieën

De bibliografische collectie bevat referentiewerken en onderzoeken die verband houden met de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie en het secretariaat-generaal.

Blog

Het bibliotheekteam houdt een blog bij met verslagen en bibliotheeknota's over EU-gerelateerde evenementen, informatie over de meeste recente bibliotheekaankopen en leessuggesties, en een maandelijkse Think Tank Review.

Via deze blog wordt in geen geval het officiële standpunt van de Raad weergegeven.