Zoeken naar wetgeving in het kader van de medebeslissingsprocedure

Dit register bevat informatie over EU-wetgevingsbesluiten die worden aangenomen volgens de gewone wetgevingsprocedure, ook "medebeslissingsprocedure" genoemd. Zowel lopende als afgeronde procedures zijn hierin opgenomen.

De databank bevat informatie over elke stap voor elk wetgevingsdossier, naarmate het de gewone wetgevingsprocedure doorloopt. Dit omvat:

  • het Commissievoorstel
  • het standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing 
  • het standpunt van de Raad in eerste lezing en standpunt van het Europees Parlement in tweede lezing
  • het standpunt van de Raad in tweede lezing
  • bemiddeling (in geval er geen akkoord is)
  • de link naar het goedgekeurde wetgevingsbesluit 
  • de datum van ondertekening
  • het referentienummer voor het opzoeken van de tekst in het Publicatieblad van de EU

Indien de wet reeds is aangenomen, worden een link naar de volledige tekst en de datum van ondertekening verstrekt. Er kan ook een link naar de standpunten in verschillende lezingen worden vermeld.

De informatie in de databank is enkel in het Engels en Frans beschikbaar, en ook zoeken kan alleen in die 2 talen. 

Raad van de EU

Zoeken per afzonderlijk dossier

Vul de gezochte code in, bijv. 96/0113
en/of een trefwoord (in het Engels of het Frans) uit de titel van het gewenste dossier, bijv. jeugd