Wij gebruiken cookies om u zo goed mogelijk te helpen zoeken op onze website. Voor meer informatie kijkt u op how we use cookies and how you can change your settings.

Gewone wetgevingsprocedure

Dit register bevat informatie over de EU-wetgevingshandelingen die in het kader van de gewone wetgevingsprocedure, ook wel „medebeslissingsprocedure” genoemd, zijn aangenomen. Zowel lopende als afgeronde procedures zijn hierin opgenomen.

De databank bevat informatie over elke stap voor elk wetgevingsdossier, terwijl dit de gewone wetgevingsprocedure doorloopt. Dit omvat:

  • Commissievoorstel
  • standpunt van het Europees Parlement in eerste lezing 
  • standpunt van de Raad in eerste lezing en standpunt van het EP in tweede lezing
  • standpunt van de Raad in tweede lezing
  • bemiddeling (in geval er geen akkoord is)
  • link naar de goedgekeurde wetgevingshandeling 
  • datum van ondertekening
  • referentienummer voor het opzoeken van de tekst in het Publicatieblad van de EU

Indien de wet reeds is aangenomen, worden een link naar de volledige tekst en de datum van ondertekening vermeld. Er kan ook een link naar de standpunten in verschillende lezingen worden vermeld.

Secretariaat-generaal

Per specifiek dossier

Nummer invoegen (b.v. 96/0112)
en/of een trefwoord uit de titel van een bepaald dossier (b.v. jongeren)