Documentenregister

Secretariaat-generaal

Het openbaar register van Raadsdocumenten bevat de inhoud van Raadsdocumenten, of referenties daaraan, vanaf 1999.

Documenten waarvan de inhoud beschikbaar is voor het publiek, kunnen rechtstreeks op het scherm worden bekeken. Toegang tot andere documenten kan worden aangevraagd.

Voorts is er de sectie "Vergaderingen", met een afzonderlijke webpagina over elke bijeenkomst van de Raad, de Europese Raad en de Eurogroep. Deze pagina's bevatten voor elke vergadering terugkerende publicaties, zoals de "achtergrondnota" (opgesteld in de aanloop naar de Raadszitting), de agenda, de lijst van A-punten en/of de deelnemerslijst

Persmededelingen

De meest recente persmededelingen zijn te vinden in de sectie "Persmededelingen". Het betreft:

  • persmededelingen van de Raad vanaf 1 januari 2014
  • verklaringen en toespraken namens de voorzitter van de Europese Raad of van de Eurogroep vanaf eind 2009

Bent u op zoek naar een oudere persmededeling (van vóór 1 januari 2014), dan kunt u in het register zoeken. Selecteer "Pers" in het veld "Onderwerp" en "Persmededeling" in het veld "Type document" en voer in het veld "Woorden in 'Betreft'" de naam van de Raadsformatie in (bijvoorbeeld 'economische en financiële zaken"). 

Conclusies van de Raad

Voor recente conclusies kunt u terecht op deze webpagina: 

Naar specifieke conclusies kunt u zoeken in het register door in het veld "Woorden in 'Betreft'" "Conclusies van de Raad" in te voeren en in het veld "Datum vergadering" de datum van de Raadszitting. Een andere mogelijkheid is in het veld "Woorden in 'Betreft'" "conclusies Raad" in te voeren en in het veld "Datum document" een periode te omschrijven (bijvoorbeeld van 1/5/2015 tot en met 30/6/2015).

Zoekt u conclusies van de Raad over een bepaald onderwerp, dan kunt u in het vak "Woorden in 'Betreft'" "conclusies Raad" en een aantal sleutelwoorden uit de titel invoeren (bijvoorbeeld "conclusies Raad" en "milieu" voor Raadsconclusies over milieukwesties).

Voorbereidende documenten

Voorbereidende documenten worden gemaakt wanneer de werkgroepen van de Raad ontwerpwetgeving bespreken. Alle voorbereidende documenten in verband met een bepaald voorstel dat in de Raad besproken wordt, krijgen dezelfde unieke interinstitutionele code van de Commissie.

Hebt u één document met betrekking tot een ontwerpwetgevingsbesluit dat u interesseert , dan vindt u de interinstitutionele code in een vak in de linkerbovenhoek van de eerste bladzijde van het document. Als u dit nummer invoert in het vak "Interinstitutioneel dossier", krijgt u een lijst van alle documenten in het register die verband houden met dat ontwerpbesluit.

Kunt u niet terugvallen op een document, gebruik dan het veld "Woorden in 'Betreft'" om de interinstitutionele code van de ontwerpwetgeving van uw keuze op te zoeken. Voer sleutelwoorden uit de titel van het ontwerpwetgevingsbesluit in om een lijst van documenten te krijgen. Klik op het referentienummer in vet op een van de ST-documenten om het informatiefiche van het document te bekijken. Het interinstitutionele nummer staat duidelijk te lezen op dit fiche.

Talen

In het register vindt u documenten waarvan de inhoud is gepubliceerd in:  

  • slechts één taal
  • verscheidene talen (bijv. een deel van een document in het Engels, een deel in het Spaans en een deel in het Duits)
  • alle officiële talen van de EU

De taalkeuze kan van invloed zijn op de zoekresultaten. Zo dient u, om beknopte verslagen te vinden van vergaderingen van het Coreper, in het vak "Taal" de optie "Alle talen" aan te klikken. Zoeken in één taal levert mogelijk geen resultaten op