Regels voor de organisatie van bijeenkomsten van de Eurotop

Regels voor de organisatie van bijeenkomsten van de Eurotop
De regels voor de organisatie van bijeenkomsten van de Eurotop bevatten de richtinggevende beginselen voor bijeenkomsten van de Eurotop. Met het oog op een transparant en doeltreffend verloop van de bijeenkomsten van de Eurotop zijn in deze brochure de nodige bepalingen voor de organisatie van deze bijeenkomsten vastgelegd, onder meer wat betreft de voorbereiding, de agenda, de samenstelling en de verklaringen van de Eurotop. Beschikbaar in 22 talen.
2013, 46 bladzijden, E-boeken