Economische en monetaire unie - Politieke en wetteksten

Economische en monetaire unie - Politieke en wetteksten

Deze publicatie bevat een uitgebreide selectie van de politieke, technische en wetteksten in verband met de werking van de economische en monetaire unie (EMU). Deze teksten hebben betrekking op institutionele en externe aspecten van de euro, alsmede op statistische wetgeving en mechanismen voor financiële bijstand.

2014, 360 bladzijden, E-boeken